"Emulsionen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Emulsionenemulze

Beispieltexte mit "Emulsionen"

Bitumen und Teer und ihre Emulsionen.asfalt a dehet a jejich emulze.
Teile von Schleudern zum Beschichten von Trägermaterialien für Flüssigkristallanzeigen (LCD) mit fotografischen EmulsionenČásti a součásti odstředivek na povlékání podložek zařízení s kapalnými krystaly (LCD) fotografickými emulzemi
Lichtempfindliche Emulsionen zum Sensibilisieren von Silicium-Scheiben [1]Fotosensitivní emulze na zcitlivění křemíkových disků [1]
Anmerkung 2: Etwaige Emulsionen können mit Hilfe einer Waschflasche durch Zusatz kleiner Mengen Ethanol zerstört werden (Nummer 4.11).Poznámka 2: Emulze je možné odstranit přidáním malých množství ethanolu (bod 4.11).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fette und Öle sowie Fett- und ÖlemulsionenTuky, oleje a tukové a olejové emulze
Aromaölemulsionen, die verwendet werden in der Kategorie 05.3: Kaugummi.Emulze olejových aromat používané v kategorii 05.3: Žvýkačky.
Aromaölemulsionen, die verwendet werden in der Kategorie 01.7.5: Schmelzkäse.Emulze olejových aromat používané v kategorii 01.7.5: Tavené sýry.
Feil- und Drehspäne, die Flüssigkeiten wie Öl oder Ölemulsionen enthalten, undpiliny a třísky kovů obsahující kapaliny, jako jsou oleje či olejové emulze, a
Aromaölemulsionen, verwendet in der Kategorie 10.2: Eier und Eiprodukte, verarbeitet.Emulze olejových aromat používané v kategorii 10.2: Zpracovaná vejce a vaječné výrobky.
Flüssigkeiten und Pasten, einschließlich Dispersionen (Emulsionen und Suspensionen) und Lösungen;kapaliny a pasty včetně disperzí (emulzí a suspenzí) a roztoků;
Aromaölemulsionen, verwendet in der Kategorie 15: Verzehrfertige süße oder herzhafte Happen und Knabbereien.Emulze olejových aromat používané v kategorii 15: Pochutiny k přímé spotřebě a snacky.
auch mit einer zweiten Schicht aus einer Mischung aus Ethylenvinylacetatcopolymer und vernetzbaren Vinylacetatpolymeremulsionen,též s druhou vrstvou ze směsi kopolymeru vinylacetátu a ethylenu a síťotvorných emulzí polymeru vinylacetátu,