"Elektron" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Elektronelektron

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ElektronikElektronika
Elektronikelektronika
Elektronikausrüstungelektronická zařízení
Mikroelektronikmikroelektronika
Elektronikschrottelektronický odpad
elektronische Postelektronická pošta
elektronisches Geldelektronický převod finančních prostředků
elektronisches Gerätelektronický prvek
elektronisches Bauteilelektronická součástka
elektronische Industrieelektronický průmysl
Elektronische Verwaltung („e-Government“)Elektronická správa (e-Government)
die elektronische Datenbank;počítačová databáze;
eine elektronische Datenbank;počítačovou databázi;
Gesichertes elektronisches SystemZabezpečený elektronický systém
einem elektronischen Sternpunktrelaiselektronickým relé typu star-point, a
komplexe elektronische FahrzeugsteuersystemeSystém komplexního elektronického ovládání vozidla
Elektronisch gespeicherte Daten müssenVeškeré údaje uchovávané v elektronické podobě musí:
Elektronische Verwaltung von VorgängenElektronické řízení operací
Elektronische Überwachung des SystemdrucksElektronické sledování systémového tlaku
Elektronische Hydrometer, Hygrometer, PsychrometerHydrometry, vlhkoměry a psychrometry elektronické
Elektronisches Motorsteuergerät für ErdgaszufuhrElektronická řídicí jednotka motoru pro dodávku NG:
Elektronische Verfügbarkeit der AuftragsunterlagenDostupnost zadávací dokumentace v elektronické podobě
Elektronische Verfügbarkeit der KonzessionsunterlagenDostupnost koncesní dokumentace v elektronické podobě
die Zahlung elektronisch erfolgt.použijí elektronické platby.
Aufträge elektronisch erteilt werden;použijí elektronické objednávky,
Elektrische / elektronische EinrichtungenElektrická / elektronická zařízení
Funktionen der elektronischen SchnittstelleFunkce elektronického rozhraní
Inhalt des elektronischen DatenaustauschsystemsObsah systému pro elektronickou výměnu dat
Einrichtung eines elektronischen DatenaustauschsystemsZřízení systému pro elektronickou výměnu dat
Hinweise zu elektrischen / elektronischen Einrichtungenpokyny k elektrickým / elektronickým zařízením