"Eisenmetall" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Eisenmetallželezný kov

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Eisenmetalle und Ferrolegierungenželezo a feroslitiny
Teile aus Nicht- und Eisenmetalle werden mit öl- und fettreinigenden Mittel gereinigt.Součásti z neželezných a železných kovů čistěte prostředky na čištění olejových a mastných skvrn.
Herstellung oder Verarbeitung von Eisenmetallen gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EGVýroba nebo zpracování železných kovů podle přílohy I směrnice 2003/87/ES
Herstellung oder Verarbeitung von Nichteisenmetallen gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EGVýroba nebo zpracování neželezných kovů podle přílohy I směrnice 2003/87/ES
Herstellung oder Verarbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen einschließlich SekundäraluminiumVýroba nebo zpracování železných a neželezných kovů včetně sekundárního hliníku
Herstellung oder Verarbeitung von Nichteisenmetallen einschließlich der Herstellung von LegierungenVýroba nebo zpracování neželezných kovů včetně výroby slitin
Der Umsatz mit Nichteisenmetallen kann bei der Bestimmung dieser Schwelle unberücksichtigt bleiben;Pro účely výpočtu tohoto prahu se nemusí zohlednit obrat vztahující se na neželezné kovy,
Herstellung, Verarbeitung und Gießen von Eisen, Stahl, grundlegenden Edel- sowie Nichteisenmetallen.Výroba, zpracování a odlévání železa, oceli a základních drahých a neželezných kovů.