"Ecke" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Eckeroh

Beispieltexte mit "Ecke"

Die geografische Position der linken unteren Ecke der Gitterzelle.Zeměpisná poloha levého dolního rohu buňky souřadnicové sítě.
Die Seiten des Schriftsatzes sind in der rechten oberen Ecke fortlaufend zu nummerieren.Strany písemných projevů jsou očíslovány, čísla jdou posloupně vzestupně za sebou a jsou uvedena v pravém horním rohu.
In beiden Fällen muss die angegebene Position die linke untere Ecke der Zelle bezeichnen.V obou případech je danou polohou poloha levého dolního rohu.
Tragen sie in einer Ecke die Aufschrift „TOP“, so muss diese Ecke nach oben gerichtet sein.Je-li v jednom z rohů uvedeno slovo „TOP“, musí vrchol tohoto rohu směřovat nahoru.
Das Auswertefenster kann dann durch Klicken mit der Maus auf eine Ecke des Auswertefensters vergrößert/verkleinert werden ().Okno Vyhodnocení si lze klepnutím myší na nějaký z jeho rohů zvětšit/zmenšit ().

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Deckelvíko
Steckerzástrčka, konektor
Winkelsteckerúhlová zástrčka
AuflagedeckelPřikládací víko
DeckelbodenVrchní deska
kundenspezifische Fördersteckedopravní dráha specifická podle zákazníka
gerader Schnappsteckerrovný zaskakovací konektor
Deckel-Scharnier VerschlussVíko s kloubovým uzávěrem
Aufzeichnungen zur PrüfstreckeDokumentace o povrchu na zkušebním úseku
Lage der Prüfstrecke;Poloha zkušebního místa.
Glassteine, zu BauzweckenKostky a cihly používané pro stavební nebo konstrukční účely
Bohrung für Bewässerungszwecke.Vrt pro účely zavlažování.
Schlauchschelle mit Schneckengewindehadicová spona se šnekovým závitem
Devisengeschäfte (zu Investmentzwecken)Měnové deriváty (pro účely investování)
Filme für grafische ZweckeFilmy pro grafické umění
Einziges Gebiet für VersandzweckeJediné území pro účely tranzitu
Mediumstemperatur an der LaminarstreckeTeplota média na úseku laminárního proudění
Wickeldrähte für elektrotechnische ZweckeDráty pro vinutí, pro elektrické účely
Temperaturmessung - Meßstelle LaminarstreckeMěření teploty - měřicí místo v úseku laminárního proudění
Elektrodiagnoseapparate für medizinische ZweckeLékařské elektrodiagnostické přístroje
Flüssigkeitspumpen für bestimmte VerwendungszweckeČerpadla na pohonné hmoty, mazadla, chladicí kapaliny a beton
Anschluss über DIN SteckerPřipojení pomocí zástrčky DIN
Schnecke Verunreinigung / Verschleiߊnek - znečištění / opotřebení
Zuleitungskabel vom Stecker entfernen.Odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
Kupplungsstecker mit Außengewinde G1/4spojovací zástrčka s vnějším závitem G1/4
konventionelle Eisenbahnstrecke / beendetKonvenční železnice / dokončené
konventionelle Eisenbahnstrecke / geplantKonvenční železnice / plánované
konventionelle Eisenbahnstrecke / auszubauenKonvenční železnice / určené k modernizaci