"EU-Umweltpolitik" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

EU-Umweltpolitikpolitika životního prostředí EU

Beispieltexte mit "EU-Umweltpolitik"

Anzahl der Interventionen von NRO, die Betriebskostenzuschüsse in Konsultationsverfahren zur EU-Umweltpolitik erhaltenPočet vystoupení nevládních organizací, které obdržely granty na provozní náklady, během konzultací o politice EU v oblasti životního prostředí