"E-Mail" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
E-Maile-mail

Beispieltexte mit "E-Mail"

Ihre E-MailVáš e-mail
E-Mail (falls verfügbar):E-mail (je-li k dispozici):
unverlangt zugesandte Werbung per E-Mailnevyžádaná elektronická reklama
Fehler in E-Mail Adresse.Chyba v e-mailové adrese.
Neues Passwort per E-Mail zusendenZaslat nové heslo e-mailem
(XX) ist keine gültige E-Mail Adresse(XX) není platná e-mailová adresa
Bitte bestätigen Sie Ihre E-Mail AdressePotvrďte prosím svou e-mailovou adresu
Nutzer mit der E-Mail (XX) exisitiert bereitsUživatel s e-mailem (XX) již existuje
Kontaktangaben zum Schiff (Fax, E-Mail usw.).kontaktní údaje rybářského plavidla (fax, e-mail atd.).
Sie haben eine Bestätigungsnachricht per E-Mail erhalten.Obdrželi jste potvrzovací zprávu e-mailem.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

E-Mail- oder Internet-Adresse, über die die Auftragsunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und unmittelbar abgerufen werden können.Elektronická nebo internetová adresa, na které bude poskytnut bezplatný neomezený a plný přímý přístup k zadávací dokumentaci.
E-Mail- oder Internet-Adresse, über die die Auftragsunterlagen mit den Spezifikationen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und unmittelbar abgerufen werden können.Elektronická nebo internetová adresa, na které bude poskytnut bezplatný neomezený a plný přímý přístup k zadávacím podmínkám.
Postalisch, elektronische Fassung (E-Mail)poštou, elektronickým způsobem (e-mailem)
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail Adresse ein!Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu!
Name, E-Mail-Adresse und Anschrift des Verbrauchers;jméno, e-mailová a poštovní adresa spotřebitele;
Nutzung von E-Mail als Cloud-Computing-Dienstleistung;používání elektronické pošty v podobě služby cloud computingu,
Die Übermittlung muss auf Papier und per E-Mail erfolgen.Oznámení musí být učiněno jak písemně, tak prostřednictvím elektronické pošty.
Namen und E-Mail-Adressen der registrierten Kontaktpersonen:Jméno, příjmení a elektronické adresy registrovaných kontaktních osob:
Bitte Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Website-Adresse angeben.Uveďte telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu internetových stránek.