"Drehmoment" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Drehmomentkrouticí moment

Beispieltexte mit "Drehmoment"

Drehmoment beim Verankerntočivý moment při ukotvování
Drehmoment max. 150 NcmTočivý moment max. 150 Ncm
Kraftstofffördermenge je Hub (mm3) für Dieselmotoren, Kraftstoffdurchfluss (g/h) für Benzinmotoren bei maximalem DrehmomentDodávka paliva na zdvih (mm3) pro naftové motory, průtok paliva (g/h) pro benzinové motory, při maximálním točivém momentu
Schrauben mit Drehmoment anziehen.Šrouby dotáhněte utahovacím momentem.
einem Drehmoment von nicht mehr als 5,67 Nm,kroutícím momentem nejvýše 5,67 Nm,
Pneumatikschrauber mit vorgegebenem Drehmoment verwendenPoužijte pneumatický šroubovák s předepsaným utahovacím momentem
Ein Drehmoment ist so auf die Betätigungseinrichtung der Lenkanlage aufzubringen, dass sie sich dreht.Na mechanismus řízení se působí krouticím momentem, aby se otáčel.
Die Station ist ausschließlich zum automatischen Anziehen der Verschlussschrauben auf Drehmoment bestimmt.Toto stanoviště je určeno výlučně k automatickému utahování závěrných šroubů na určitý krouticí moment.
Die Überwachung auf Drehzahlsignalverlust muss gesperrt werden, wenn das Drehmoment extern begrenzt wird, z.B.Je-li točivý moment omezován externě, musí být zablokováno hlídání poklesu otáček, např
Auf die Prüfstandrolle ist ein langsam zunehmendes Drehmoment aufzubringen, damit sich Trommel oder Scheibe dreht.Působí se pomalu se vzrůstajícím momentem na hřídel dynamometru za účelem roztočení bubnu nebo kotouče.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Drehmomentschlüsselmomentový klíč
Alle Schrauben entsprechend Anzugsdrehmoment anziehen.Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím utahovacím momentem.
des maximalen Nenn-Dauerdrehmoments oder des maximalen Nutzdrehmoments,maximální trvalý jmenovitý točivý moment nebo maximální netto točivý moment;
Übliche Anzugsdrehmomente für trockene nicht gefettete Befestigungsschrauben.Obvyklé utahovací momenty pro suché nemaštěné upevňovací šrouby.
Der Schrauber schraubt die Verschlussschraube am Pumpengehäuse drehmomentüberwacht ein.Šroubovák zašroubovává závěrný šroub do kostry čerpadla s kontrolou krouticího momentu.
des maximalen Gesamtdrehmoments und der maximalen Gesamtleistung bei einer Hybridanwendung;maximální celkový točivý moment a výkon v případě vozidla s hybridní technologií;
Schaltgetriebe und andere Drehmomentwandler für Maschinen und Land-/Wasserfahrzeuge, ohne ZahnradgetriebePřevodovky a ostatní ústrojí pro změnu rychlosti pro stroje a pozemní vozidla/plavidla, kromě ozubených soukolí a ozubených převodů
Kupplungskugel mit Halterung ausrichten und sämtliche Schrauben gemäß vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment anziehen.Vycentrujte kulovou hlavici s upínacím ústrojím a všechny šrouby dotáhněte předepsaným utahovacím momentem.