"Dividend" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Dividenddělenec

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sachdividenden an EigentümerRozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům
Beschreibung der Dividendenpolitik.Popis dividendové politiky.
Bestehen eines „Dividenden-Stopps“Existence systému pozastavení výplaty dividend
Dividendenbeschränkungen und Verfahren für gebietsfremde Wertpapierinhaber,omezení dividend a postupy pro držitele nerezidenty,
Dividenden werden zu dem Zeitpunkt erfasst, zu dem sie ausgeschüttet werden.Dividendy se zaznamenávají ke dni, kdy se stanou splatnými.
Dividenden sind mit der Entstehung des Rechtsanspruches auf Zahlung zu erfassen.dividendy se musí zaúčtovat, když vznikne právo akcionářů na přijetí platby.
Dividenden werden zu dem Zeitpunkt, an dem die Aktien ex Dividende sind, erfasst.Dividendy se zachycují v okamžiku, kdy je možné poprvé akcie prodat bez ztráty nároku na výplatu oznámené dividendy (po tzv. dni ex-dividend).
Währung der letzten DividendenzahlungMěna poslední výplaty dividendy
nicht beherrschenden Anteilen zugewiesene Dividenden;dividendy vyplacené nekontrolujícím vlastníkům
Vom Europäischen Investitionsfonds ausgeschüttete DividendenDividendy vyplácené Evropským investičním fondem
Zahlungen von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren zwischen UnternehmenDividendy, úroky a licenční poplatky mezi společnostmi
vom Gemeinschaftsunternehmen oder assoziierten Unternehmen erhaltene Dividenden;dividendy přijaté ze společného nebo přidruženého podniku.
Direktinvestitionen im Inland – Dividenden (ohne Dividenden zwischen Schwesterunternehmen)Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dividendy (kromě dividend mezi sesterskými podniky)
Direktinvestitionen im Ausland – Dividenden (ohne Dividenden zwischen Schwesterunternehmen)Přímé investice v zahraničí – Dividendy (kromě dividend mezi sesterskými podniky)