"Dienstleistung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Dienstleistungslužby

Beispieltexte mit "Dienstleistung"

unentgeltliche Dienstleistungbezplatné služby
Dienstleistung gegen Entgeltplacené služby
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem InteresseSlužba obecného hospodářského zájmu
zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 bezüglich des Ortes der Dienstleistungkterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby
alle vor Erbringung der Dienstleistung erhaltenen Vorauszahlungen;veškeré platby na účet obdržené před poskytnutím služby;
Mitgliedstaat des Verbrauchs, in dem die Dienstleistung erbracht wird;členský stát spotřeby, do něhož byla služba poskytnuta;
Die Forschungseinrichtung erbringt ihre Dienstleistung zum Marktpreis, odervýzkumná organizace poskytuje službu za tržní cenu nebo
Datum, an dem der Verbraucher die Ware oder die Dienstleistung erworben hat;datum, kdy spotřebitel zboží nebo službu zakoupil;
die erbrachte Dienstleistung wird vollständig durch den öffentlichen Auftraggeber vergütet.poskytovaná služba je zcela hrazena veřejným zadavatelem.
die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens, der Erbringung der Dienstleistung oder des Bauverfahrens;ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod;
die Dienstleistung wird vollständig durch den öffentlichen Auftraggeber oder den Auftraggeber vergütet.poskytovaná služba je plně uhrazena veřejným zadavatelem nebo zadavatelem.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Dienstleistungsgewerbeprůmysl služeb
Dienstleistungsbilanzneviditelná obchodní bilance
Dienstleistungsunternehmenpodnik služeb
Dienstleistungsmarktdohoda o službách
Dienstleistungskonzessionoprávnění k výkonu služby
automatisierte Bankdienstleistungelektronické bankovnictví
freier Dienstleistungsverkehrsvoboda poskytovat služby
Güter und Dienstleistungenzboží a služby
Erbringung von Dienstleistungenposkytování služeb
Energiedienstleistungen (Artikel 18)3.1.6 Energetické služby (článek 18 směrnice)
Erbringung von FinanzdienstleistungenFinanční činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
Erbringung gewerblicher Dienstleistungen.Služby, které slouží jako produkty pro jiné podniky a spotřebitele ze soukromé i veřejné sféry. Zahrnují velkoobchod a maloobchod, opravy, hotely a restaurace, finanční služby, činnosti v oblasti nemovitostí, podnikatelské činnosti, činnosti v oblasti pro
Dienstleistungen für das GemeinwesenZajišťování služeb pro veřejnost
Dienstleistungen im Zusammenhang mit GrundstückenPoskytnutí služby související s nemovitostí
Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger [55]Poplatky za služby programu sociálního pojištění [55]
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem InteresseSlužby obecného hospodářského zájmu
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Umwelt und KlimawandelČinnosti týkající se životního prostředí a změny klimatu
Dienstleistungen der Vervielfältigung von bespielten BildträgernRozmnožování videozáznamů
Dienstleistungen von Alterssicherungs- und Standardgarantie-SystemenPenzijní financování a standardizované záruční služby
Art der erbrachten Dienstleistung;druh poskytnuté služby;
Innovatives Management & DienstleistungenInovační řízení a služby
eine der folgenden Rechtsdienstleistungen:kterékoli z těchto právních služeb:
Besondere Ausnahmen für DienstleistungsaufträgeZvláštní výjimky pro zakázky na služby
Bestimmten Dienstleistungen vorbehaltene AufträgeVyhrazené zakázky na některé služby
allgemeine Bedingungen für Dienstleistungsaufträge;všeobecné podmínky veřejných zakázek na služby;
die Rechnungsanschrift des Dienstleistungsempfängers;fakturační adresa příjemce;