"Dienst" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Dienstslužba

Beispieltexte mit "Dienst"

öffentlicher Dienstveřejná funkce
diplomatischer Dienstdiplomatická služba
Europäischer Auswärtiger DienstEvropská služba pro vnější činnost
Europäischer öffentlicher Dienstevropská veřejná služba
internationaler öffentlicher Dienstmezinárodní veřejná funkce
Dienst auf Abruf, wie Bereitschaft oder Reserve, mit anschließendem Flugdienst undslužby jako letová záloha či pohotovost, po kterých následuje letová služba, a
Gericht für den öffentlichen DienstSoud pro veřejnou službu
Ansprüche im Zusammenhang mit dem DienstNároky související s pracovním místem
Jeder für Menschen bereitgestellte Dienst.Jakákoli služba poskytovaná lidem.
Einzelplan X: Europäischer Auswärtiger DienstOddíl X: Evropská služba pro vnější činnost
Einzelplan X — Europäischer Auswärtiger DienstOddíl X – Evropská služba pro vnější činnost
Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem DienstPříspěvky při předčasném ukončení služebního poměru
Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem DienstNáhrady v případě definitivního skončení služebního poměru
Europäischer Auswärtiger Dienst [27]Evropská služba pro vnější akci [27]
Ort, an dem der Dienst angeboten wird.Místo, kde je služba poskytována.
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst des OrgansVýdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě pracujícím v orgánu
bei dem Technischen Dienst ein weiteres Gutachten anfordern.vyžadovat od technické zkušebny nový zkušební protokol.
im Dienst befindliche Flugbegleiter nicht bei ihren Aufgaben behindern.nebránili službu vykonávajícím palubním průvodčím při plnění jejich povinností.
Das Besatzungsmitglied darf in einem Luftfahrzeug keinen Dienst ausüben,Člen posádky nevykonává službu v letadle:
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst des Politikbereichs „Forschung“Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky „Výzkum“

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kundendienstzákaznický servis
ÜbersetzungsdienstPřekladatelská služba
LokalisierungsdienstSlužby lokalizace
ÜbersetzungsdienstleisterPoskytovatel překladatelských služeb
Dienstleistungsgewerbeprůmysl služeb
freiwilliger Wehrdienstdobrovolná vojenská služba
technischer Kundendiensttechnický zákaznický servis
öffentlicher Schuldendienstumořování veřejného dluhu
Bediensteter (EU)zaměstnanec (EU)
öffentliche Dienststelleveřejná služba
freier Dienstleistungsverkehrsvoboda poskytovat služby
unentgeltliche Dienstleistungbezplatné služby
automatisierte Bankdienstleistungelektronické bankovnictví
Dienstleistung gegen Entgeltplacené služby
Arbeitnehmer im Auslandsdienstpracovník v zahraničí
Wehrdienst für Frauenvojenská služba žen
Analyse des BasisdienstesAnalýza základní služby
Güter und Dienstleistungenzboží a služby
Erbringung von Dienstleistungenposkytování služeb
Verwaltungsbeschwerde der Bedienstetenžaloba zaměstnance institucí ES
Dienstleistungen für das GemeinwesenZajišťování služeb pro veřejnost
Dienstreisekosten des Hohen Vertreters,výdajů na služební cesty vysokého představitele,
Dienstzeitaufwand (siehe Paragraphen 66-112).náklad na poskytování služeb (viz odstavce 66-112);
Dienstleistungen im Zusammenhang mit GrundstückenPoskytnutí služby související s nemovitostí
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem InteresseSlužba obecného hospodářského zájmu
Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger [55]Poplatky za služby programu sociálního pojištění [55]
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem InteresseSlužby obecného hospodářského zájmu
Hilfsleistungen für den ÜbersetzungsdienstDoplňkové služby pro překladatelskou službu
Ansprüche bei Dienstantritt und bei Ausscheiden aus dem DienstNároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Versetzungen und Ausscheiden aus dem DienstVýdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkce
Beim Angebot neuer Dienste.V případě poskytování nových služeb.
Art der erbrachten Dienstleistung;druh poskytnuté služby;
Innovatives Management & DienstleistungenInovační řízení a služby
Art eines staatlichen Verwaltungsdienstes.Typ správní a státní služby.
Besondere Ausnahmen für DienstleistungsaufträgeZvláštní výjimky pro zakázky na služby
allgemeine Bedingungen für Dienstleistungsaufträge;všeobecné podmínky veřejných zakázek na služby;
Beratungs-, Betriebsführungs- und VertretungsdienstePoradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství