"Dichtung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Dichtungtěsnění

Beispieltexte mit "Dichtung"

Dichtung auf Verschleiß überprüfen und ggf. austauschen!Zkontrolujte opotřebovanost těsnění a případně je vyměňte!
Schauglas oval, mit DichtungOválný stavoznak, s těsněním
gerader Einschraubstutzen m. DichtungRovné hrdlo k zašroubování s těsněním
gerader Einschraubstutzen mit Dichtungrovný hrdlový nástrubek s těsněním
Stecker mit eingelegter Dichtung aufschraubenNašroubujte zástrčku s vloženým těsněním
Es empfiehlt sich, eine Dichtung zwischen Pumpenflansch und Behälter zu montieren.Doporučuje se namontovat mezi přírubu čerpadla a nádrž vhodné těsnění.
aus einem Vorratsbehälter welcher maximal einen Meter über der Dichtung angeordnet ist, mit einem Ablaßventil am Quenchraum der Gleitringdichtung.ze zásobníku, umístěného ve výšce maximálně jeden metr nad těsněním, s výpustným ventilem v prostoru quench kluzného těsnicího kroužku.
Spezielle CIP-fähige Gleitringdichtung mit besonders hygienischer Konstruktion, da der glatte Teil der Dichtung nach innen gewandt ist und die Drehmomentmitnahme produktabgewandt ist.Speciální těsnění s kluzným kroužkem zvláště hygienické konstrukce vyhovující požadavkům CIP, protože hladká část těsnění je obrácena dovnitř a část přenášející točivý moment je odvrácena od produktu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Doppelkegeldichtungtěsnění dvojité kuželky 3401-603
Flachdichtungenplochá těsnění
Sitzdichtungsedlové těsnění
Vitondichtungtěsnění Viton
Kugeldichtungenkulová těsnění
Drosselventil mit Viton-Dichtungškrticí ventil s těsněním z vitonu
gerader Einschraubstutzen, Viton-Dichtungrovný hrdlový nátrubek, těsnění Viton
mit Federbalgabdichtung, undmají vlnovcové ucpávky; a
Flammschutzmittel in Dichtungsmassen.zpomalovače hoření v těsnících materiálech pro přehrady.
diverse Wellenabdichtungsvarianten einsetzbarpoužitelné jsou různé varianty utěsnění hřídele
Aufsitz-Bodenverdichtungsgerät und dergleichenDusadla a silniční válce a podobné výrobky
Dichtungen überprüfen und ersetzenZkontrolujte a vyměňte těsnění
Dichtungen in Rohrleitungen müssen elektrisch leitend sein.Těsnění používaná v potrubích musí být elektricky vodivá.
Dichtungsstopfen aus Weichkautschuk zum Herstellen von Elektrolytkondensatoren [1]Jemné kaučukové těsnící zátky pro výrobu elektrolytických kondenzátorů [1]
Dichtungen, Kabel, Schläuche, Manschetten, Stecker, Kupplungen und Schalter für Pneumatik, Hydraulik, Wasser, Elektrik, KraftstoffTěsnění, kabely, hadice, manžety, konektory, spojky a spínače pneumatické soustavy, hydrauliky, vody, elektrického proudu, paliva
Messing und Edelstahl, Sitzabdichtungmosaz a nerezová ocel, Utěsnění sedla
Die Ausführung der Dichtungen, insbesondere der WellendichtungProvedení těsnění, zejména hřídelového těsnění
Maximal zulässiger Betriebsdruck und Medientemperatur für die WellenabdichtungMaximální přípustný provozní tlak a teplota médií pro těsnění hřídele
mit oder ohne Dichtung,též s těsnícím spojem,
Dachdeckerei, Abdichtung und ZimmereiMontáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin
Undichtigkeit an der Wellenabdichtung.Netěsnost těsnění hřídele.
Beschädigung der Sitzdichtung oder ManschettePoškození těsnění sedla nebo manžety
Filterdichtung und Filterhalterung überprüfenZkontrolujte těsnění a držák filtru
Kolbendichtungen = Nitritgummi (Lippenringdichtung)pístní těsnění = nitrilová pryž (kruhové těsnění)
Metalloplastische Dichtungen; mechanische DichtungenKovoplastická těsnění; mechanické ucpávky