"Dichte" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Dichtehustota

Beispieltexte mit "Dichte"

Dichte des Prüfölshustota kontrol. oleje
Dichte Wert des Prüfölshodnota hustoty kontrol. oleje
Dichte Wert des PrüfölsHodnota hustoty kontrol. oleje
Dichte des Mediums im Messrohrhustota média v měřicí trubici
Dichte von0,988 g/cm3 oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,035 g/cm3 (nach ASTMD792)hustotou v rozsahu 0,988 g/cm3 nebo více, avšak nejvýše 1,035 g/cm3 (dle ASTM D792),
Der Luftfahrzeugbetreiber bestimmt die reale DichteProvozovatel letadel stanoví skutečnou hustotu pomocí některé z následujících možností:
einer Dichte von 1,20 (± 0,01)o hustotě 1,20 (± 0,01)
Aktiviere die Dichte KompensationAktivování kompenzace hustoty
mit einer Dichte von 0,5 g/cm3 oder wenigerO hustotě nepřesahující 0,5 g/cm3
Polyethylen mit einer Dichte von 0,94 oder mehrPolyethylen o hustotě 0,94 nebo vyšší
Polyethylen mit einer Dichte ≥ 0,94, in PrimärformenPolyetylen o hustotě ≥ 0,94, v primárních formách
Lineares Polyethylen mit einer Dichte < 0,94, in PrimärformenPolyetylen o hustotě < 0,94 v primárních formách, lineární
Detonationsgeschwindigkeit größer als 8700 m/s bei maximaler Dichte odera. detonační rychlost převyšující 8700 m/s při maximální hustotě, nebo

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

LagerdichteMíra využití skladovacího prostoru, využití kapacity skladu
Bevölkerungsdichtehustota obyvatelstva
Schuldichtesíť škol
verdichtetes Holzaglomerované dřevo
Dichte: am Prüfkraftstoff nach ISO 3675 oder nach einem gleichwertigen Verfahren gemessen.hustota: měří se pro zkušební palivo podle normy ISO 3675 nebo jiné rovnocenné metody.
Dichtemesser und ähnliche schwimmende Instrumente, Thermometer, Pyrometer, Barometer, Hygrometer und Psychrometer (auch mit Registriervorrichtung, auch kombiniert)Hydrometry, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry
Vereinfachte Bestimmung der BesatzdichteZjednodušené určení intenzity chovu
Fehlende Vor-Ort-Kontrollen der Besatzdichtenedostatek kontrol na místě zaměřených na intenzitu chovu hospodářských zvířat
Nördlichste Regionen mit sehr geringer BevölkerungsdichteNejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva
ggf. Zelldichte bei der Beimpfung;hustota buněk při naočkování média, pokud připadá v úvahu,
Installation von Pumpen und VerdichternInstalace a montáže čerpadel a kompresorů
die Objekte der Mindestinformationsdichte,objekty kategorie základního zobrazení,
Bevölkerungsdichte (Einwohner pro Quadratkilometer)Hustota obyvatelstva (počet obyvatel na kilometr čtvereční)
Servogesteuert oder Zwangsgesteuert / Membrandichtendse servořízením nebo nuceným řízením / s těsnicí membránou
Prüfung der maßstabsabhängigen Informationsdichte (SCAMIN)Zkouška informační hustoty závislé na měřítku (SCAMIN)
Faltenbalggedichtete Schraubenkompressoren und faltenbalggedichtete Schraubenvakuumpumpen.Vlnovcový šnekový suchý kompresor a vlnovcové šnekové suché vakuové vývěvy