"Copyright" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Copyrightcopyright

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Copyright-Beschränkungen heben die allgemeine Zugänglichkeit nicht auf.Letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, otočnými křídly, točivými křídly (vrtulník), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.
Sicherung der Urheberrechte (copyrights) beim Kopieren von Audio/Video-Daten,jednorázové kopírování audio a audiovizuálních dat, která jsou chráněna autorským právem;
Erwerb oder Entwicklung von Computersoftware und Kauf von Patenten, Lizenzen, Copyrights, Marken;získání nebo vývoj počítačového programového vybavení a získání patentových práv, licencí, autorských práv, ochranných známek;