"Bulgarien" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
BulgarienBulharsko

Beispieltexte mit "Bulgarien"

Alle Bestimmungen außer Bulgarien.Všechny země určení s výjimkou Bulharska.
Bau einer neuen Speicheranlage in BulgarienVýstavba nových zásobníků na území Bulharska
mit Maßnahmen zum Schutz gegen die Newcastle-Krankheit in Bulgarieno ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku
BulgarienRumunsko, Nizozemsko, Belgie, Řecko, Portugalsko, Česká republika, Maďarsko, Švédsko, Rakousko, Bulharsko
der Republik Bulgarien und RumänienBulharskou republikou a Rumunskem,
Beträge für Bulgarien und Rumänien gemäß Artikel 125b Absatz 1Částky pro Bulharsko a Rumunsko podle čl. 125b odst. 1
Schrittweise Einführung der Direktzahlungen in Bulgarien und RumänienPostupné zavádění přímých plateb v Bulharsku a Rumunsku
Erdgasfernleitung von Bulgarien über Rumänien und Ungarn nach ÖsterreichPlynovod z Bulharska do Rakouska přes Rumunsko a Maďarsko
Bulgarien — Serbien [derzeit bekannt als ‚IBS‘]PSZ – propojení v oblasti plynu mezi Bulharskem a Srbskem [v současné době označovaný jako IBS]
Bulgarien und RumänienDoplňkové vnitrostátní přímé platby a přímé platby v Bulharsku a Rumunsku
Seskupení projektů Bulharsko – Rumunsko – zvýšení kapacity obsahující následující PSZ:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Regionen Bulgariensbulharské regiony
Yugozapaden (Bulgarien)Yugozapaden (Bulharsko)
Yugoiztochen (Bulgarien)Yugoiztochen (Bulharsko)
Severozapaden (Bulgarien)Severozapaden (Bulharsko)
Severoiztochen (Bulgarien)Severoiztochen (Bulharsko)
Yuzhen tsentralen (Bulgarien)Yuzhen tsentralen (Bulharsko)
Severen tsentralen (Bulgarien)Severen tsentralen (Bulharsko)
Bulgarien, Ungarn und Polen haben beschlossen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.Bulharsko, Maďarsko a Polsko se rozhodly této možnosti využít.
Auf Bulgarien, Kroatien und Rumänien anwendbare BestimmungenUstanovení týkající se Bulharska, Chorvatska a Rumunska
Anwendung der Verwaltungssanktion in Bulgarien, Kroatien und RumänienUplatnění správní sankce v Bulharsku, Chorvatsku a Rumunsku
Nach dem Eintrag „BULGARIEN“ wird folgender neue Eintrag eingefügt:za oddíl „BULHARSKO“ se vkládá tento nový oddíl:
Bulgarien nach GriechenlandPSZ – zvýšení přenosové kapacity stávajícího plynovodu z Bulharska do Řecka
Bulgarien und RumänienPoskytování poradenských a školicích služeb pro zemědělce v Bulharsku a Rumunsku
Bulgariens aus:Členské státy pozastavují z území Bulharska dovoz:
Bulgarien und Rumänien gelten.Mechanismus úprav by se proto na zemědělce v Bulharsku a Rumunsku neměl vztahovat.