"Brücke" auf Tschechisch


Brückemost


Beispieltexte mit "Brücke"

Studien und Arbeiten für eine grenzübergreifende Brückestudie a práce na přeshraničním mostu
Jedes Objekt, das eine Dienstleistungszwecken dienende Struktur bildet, etwa eine Straße, eine Brücke oder eine militärische Einrichtung.Jakýkoli objekt považovaný za strukturu poskytující službu, jako je například silnice, most, vojenské zařízení atd.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Straßen- und Brückenbauinženýrské stavby
Brückeneinstellung - Beispiele beachtenNastavení můstků - věnujte pozornost příkladům
Brücken und -elemente aus Eisen oder StahlŽelezné nebo ocelové mosty a jejich části
Brücken und Brückenelemente, aus Eisen oder StahlMosty a jejich díly ze železa nebo oceli
Brücken (einschließlich für Hochstraßen), Viadukte, Tunnel und Unterführungenmosty, včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy
Brückenschlag zwischen Spitzenforschung und -technologie sowie den Landwirten, Waldbewirtschaftern, ländlichen Gemeinden, Unternehmen, NRO und Beratungsdiensten.buduje mosty mezi poznatky špičkového výzkumu a špičkovými technologiemi a zemědělci, uživateli lesů, venkovskými komunitami, podniky, nevládními organizacemi a poradenskými službami.
Hochbau, Brücken- und Tunnelbau u.Ä.Konstrukce a práce hrubé stavby pozemních a inženýrských staveb
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Dies gilt nicht für Tafelzeichen an Brücken.To neplatí pro výstražné značky na mostech.
Entfernen / Überbrücken der vorhandenen SchutzeinrichtungenOdstraňování / překlenování instalovaných bezpečnostních zařízení
Bei der Löschsteuerung ist je nach Brückeneinstellung zu prüfenPři řízení hasicího zařízení zkontrolujte po nastavení můstků
Schlüsselschalter Schutztür überbrücken und Leuchttaster Schutztüre schließenUzamykatelný přepínač pro přemostění ochranných dveří a podsvícené tlačítko vyzývající k zavření ochranných dveří
Schlüsselschalter Lichtvorhang überbrücken und Leuchttaster Lichtvorhang aktivierenUzamykatelný přepínač k přemostění světelného závěsu a podsvícené tlačítko k aktivaci světelného závěsu
Die Brückeneinstellungen der Steuereinrichtung sind entsprechend ihrem Einsatz vorzunehmen.Nastavení můstků v řídicím zařízení musí být provedeno podle použití.