"Bodentypen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Bodentypenpůdní typ

Beispieltexte mit "Bodentypen"

Feldversuche, zwei BodentypenStudie za reálných podmínek použití, dva typy půdy
Laboruntersuchungen zur Abbaugeschwindigkeit in drei weiteren BodentypenLaboratorní studie rychlosti a způsobu rozkladu ve třech dodatečných typech půdy

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

umgepflügte Grasflächen (alle Bodentypen) werden unmittelbar nach dem Umpflügen mit einer Kultur mit hohem Stickstoffbedarf bebaut;bezprostředně po zaorání trávy na všech půdních typech následuje osev plodinami s vysokou potřebou dusíku;