"Blick" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Blickpohled

Beispieltexte mit "Blick"

Gefährlich bei direktem Blick in den Strahl.Nebezpečí hrozí při pohledu přímo do paprsku.
Im Servicebetrieb sollte der direkte Blick in die Bearbeitungszone vermieden werden.V servisním režimu provozu se chraňte před pohledem do pracovní zóny.
Ein Blick in diesen Strahl entspricht bereits dem Blick in die Sommersonne in Mitteleuropa.Pohled do tohoto paprsku odpovídá ovšem pohledu do letního slunce ve střední Evropě.
Reform des Vorsteuersystems mit Blick auf Erleichterungen für neu gegründete Unternehmen.Provést reformu zálohového daňového systému, aby byl méně nepříznivý pro vznikající obchodní společnosti.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Augenblickchvíle
Blickfelddohled
Hinblickohled
Überblickpřehled
Einblickvhled
Nicht in den Strahl blicken!Nedívejte se do paprsku!
Nicht in den Laserstrahl blicken!Nedívejte se do laserového paprsku!
ÜBERBLICK ÜBER FINANZIELLE TRANSAKTIONENOBECNÉ RYSY FINANČNÍCH TRANSAKCÍ
Beschlüsse im Hinblick auf die BeteiligungRozhodnutí o účasti
Politikbereiche im Überblick vorgesehen ist.Politické informační listy.
Vorkehrungen im Hinblick auf die mündliche VerhandlungNa co je třeba dbát před konáním jednání
Kurzüberblick über die bisherige RückforderungspolitikStručná historie politiky navrácení podpory