"Blech" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Blechplech

Beispieltexte mit "Blech"

Blech in Rollen, bestehend aus einem mit Aluminium verbundenen Lithium-Mangan-Laminat mitPlát ve tvaru role, který tvoří laminát z lithia a manganu spojený s hliníkem:
Feuerveredeltes Blech mit einer Breite ≥ 600 mmPloché výrobky žárově pokovené, o šířce ≥ 600 mm, z nelegované oceli
Weißblech und anderes verzinntes Blech sowie ECCSPocínovaný plech, ostatní pocínované plechy a pásy, včetně elektrolyticky pochromovaných (ECCS)
Weißblech, verzinntes Blech und Band einschließlich ECCSBílý plech, ostatní pocínované plechy a pásy, včetně plechů a pásů elektrolyticky pochromovaných (ECCS)
Filterpatrone am unteren Blech festhalten und Filterhaltebalken absenkenFiltrační patronu podržte za dolní plech a otočte přídržku filtru směrem dolů.
Feuerveredeltes Blech und Band, mit Metall beschichtet, mit einer Breite ≥ 600 mmPloché výrobky žárově pokovené, o šířce ≥ 600 mm,
Rohrleitungen und Kanäle aus verzinktem Blech einsetzen, um Flugrostbildung im System zu verhindern.Instalujte potrubí a kanály z pozinkovaného plechu, čímž zamezíte vytváření létavé koroze v systému.
Der Hauptwabenblock ist so an das rückseitige Abdeckblech zu kleben, dass die Zellenachsen senkrecht zu dem Blech verlaufen.Hlavní voštinový blok se nalepí na zadní plech tak, aby osy buněk voštin byly na plech kolmé.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

FachtrennblecheDělicí plechy na police
TrennblechlochungenOtvory na dělicí plechy
Grundblechzákladový plech
Überbrückungsblechpřemosťovací plech
Rückwandblechplech zadní stěny
Blech-/ MetallverarbeitungZpracování plechů / kovů
Deckblech mit Sicherheitsschalterplechový kryt s bezpečnostním spínačem
Verkleidungsblech des AufprallelementsČelní plech nárazníku
Bleche, Bänder und Folien:Desky, plechy, pásy a fólie:
Bleche, Bänder und Folien, aus NickelNiklové desky, plechy, pásy a fólie
Bleche, Bänder und Folien aus unlegiertem TitanDesky, plechy, pásy a fólie z nelegovaného titanu
Bleche und Stangen aus Aluminium-Lithium-LegierungenPlechy a tyče z hliníkolithiových slitin
Bleche und Bänder, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mmDesky, plechy, pásy a fólie, o tloušťce převyšující 0,2 mm
Bleche aus Titanlegierung zur Herstellung von Flugzeugbauteilen [1]Desky z titanové slitiny pro výrobu konstrukčních dílů letadel [1]
Bleche, Bänder und Folien aus einer Titanlegierungen, mit einem Gehalt anDesky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu, obsahující:
Sandwich-Platten aus beschichtetem StahlblechSendvičové panely z potažených ocelových plechů
Lufteintritt / Anschlussstutzen / AbweiserblechVstup vzduchu / Připojovací hrdlo / Usměrňovací plech
Entfernen Sie das Seitenschutzblech.Sejměte boční ochranný plech.
Manuelles Einlegen der BlechkomponentenRuční vkládání plechových dílů
automatische Sicherung (hinter Schutzblech)Automatická pojistka (za ochranným plechem)
Schutzblech an Schweißkopf nicht geschlossenochranný plech na svařovací hlavě není uzavřen
Laserschutzbleche auf Vorhandensein überprüfenZkontrolujte, zda jsou namontovány plechy laserové ochrany
Verkleidung [Verkleidblech - Bedienerseite links]Zakrytí [plech krytu - strana obsluhy vlevo]
Wartungsabdeckung (Schutzblech) der Spanneinheit abnehmenSejměte údržbový kryt (ochranný plech) upínací jednotky