"Besuch" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Besuchnávštěva

Beispieltexte mit "Besuch"

Schließlich widerrief die SHFE ihre ursprüngliche Zustimmung und entschied, den Besuch nicht zuzulassen.Nakonec SHFE odvolala své původní schválení návštěvy a rozhodla se ji nepřijmout.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Unterrichtsbesuchškolní docházka
Staatsbesuchoficiální návštěva
Besuchsrechtpřístup k dětem
Besuchernávštěvník
Besuche von SportveranstaltungenNávštěva sportovních akcí
Kosten des Schulbesuchsškolné
Kontrollbesuche bei BankenOvěřování u bank
Besuchen Sie uns im Internet unterNavštivte nás na internetu na stránkách
Besuche und Austausch von Forschern, Ingenieuren und Technikern,návštěvy a výměnu výzkumných pracovníků, inženýrů a techniků;
Sie besuchen die Organisation vor Ort.Navštívit organizaci nebo místo.
Bei Andfast wurde ein Kontrollbesuch durchgeführt.V prostorách společnosti Andfast se uskutečnila inspekce na místě.
Personen, die Soldatengräber oder zivile Gräber besuchen:u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:
Im folgenden Betrieb wurde ein Kontrollbesuch durchgeführt:Inspekční návštěva se uskutečnila v těchto prostorách:
Daher wurde nur bei Montex ein Kontrollbesuch durchgeführt.Inspekce na místě byla proto provedena pouze v prostorách společnosti Montex.
Parlamentarium — Besucherzentrum des Europäischen ParlamentsParlamentarium – návštěvnické centrum Evropského parlamentu
Bei den folgenden interessierten Parteien wurden Kontrollbesuche durchgeführt:Inspekce na místě se uskutečnily v prostorách těchto zúčastněných stran: