"Beschlussfähigkeit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Beschlussfähigkeitkvorum

Beispieltexte mit "Beschlussfähigkeit"

Einberufung des Präsidiums, Beschlussfähigkeit und BeschlussfassungSvolání předsednictva, usnášeníschopnost a přijímání rozhodnutí
Die Wahl kann nur nach Feststellung der Beschlussfähigkeit gemäß Artikel 21 Absatz 1 erster Satz stattfinden.Volba se může uskutečnit pouze po ověření usnášeníschopnosti v souladu s čl. 21 odst. 1 první větou.
Die in der Sitzung vor Feststellung der Beschlussfähigkeit ergangenen Beschlüsse oder Abstimmungen bleiben gültig.Veškerá rozhodnutí či hlasování učiněná na zasedání před ověřením usnášeníschopnosti se považují za platná.
Der Vorsitzende kann die Fachkommissionssitzung vor der Feststellung der Beschlussfähigkeit für höchstens zehn Minuten unterbrechen.Předsedající může přerušit schůzi komise až na deset minut, než přikročí k ověření usnášeníschopnosti.
Solange die Feststellung der Beschlussfähigkeit nicht beantragt wurde, ist jede Abstimmung ungeachtet der Zahl der Anwesenden gültig.Pokud není požádáno o ověření usnášeníschopnosti, jsou platné všechny hlasy bez ohledu na počet přítomných.