"Belegung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Belegungobsazení

Beispieltexte mit "Belegung"

Tabelle mit der Belegung der KanäleTabulka s přehledem obsazení jednotlivých kanálů
Tabelle mit der Belegung der Newport AnzeigegeräteTabulka s přehledem obsazení jednotlivých indikačních přístrojů Newport
Die Spannungsversorgung erfolgt über 1 + 2. Die Belegung kann frei gewählt werden.Napájení je připojeno přes 1 + 2. Obsazení lze zvolit libovolně.
Eine falsche Belegung der Anschlüsse kann Fehlfunktionen bzw. fehlerhafte Schalterausgaben verursachen.Nesprávné obsazení přípojek by mohlo vést k chybné funkci resp. chybným výstupům spínače.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Tastaturbelegungobsazení klávesnice
Sensorenbelegung Synchroweicheobsazení senzorů synchronizované výhybky
Tastenbelegung und Bedienungobsazení kláves a ovládání
Statistische Auswertung der LagerbelegungStatistické vyhodnocení obsazení skladu
Dateneditor Tastenbelegung und BedienungDatový editor - Obsazení kláves a ovládání
Optimierung der Lagerbelegung nach den KriterienOptimalizace obsazení skladu podle těchto kritérií
Diese melden ihrerseits Belegungen oder Störungen zurück.Tyto řídicí systémy pak zase hlásí zpět obsazení nebo poruchy.
Sie können dann z. B. auf Fehlbelegung oder Schäden hin untersucht werden.Tak je možné například zkontrolovat, zda nejsou chybně obsazeny nebo poškozeny.
Bei Mehrfachbelegung von Drucktasten muss deutlich erkennbar sein, welche hierarchische Ebene aktiv ist.Pokud mají tlačítka více funkcí, musí být zřejmé, která hierarchická úroveň je aktivní.