"Beitrag" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Beitragpřínos

Beispieltexte mit "Beitrag"

Beitrag der Mitgliedstaatenpříspěvky členských států
Beitrag aus dem UnionshaushaltPříspěvek z rozpočtu Unie
Beitrag zu den ProjektbereichenPřispění k tématům projektů
Beitrag zu den gemeinsamen KostenPříspěvek na společné náklady
Beitrag zur gesamten WirtschaftstätigkeitPřispění k hospodářské činnosti jako celku
Beitrag zur Finanzierung von GroßprojektenPříspěvek k financování projektů velkého rozsahu
Beitrag zu einer verbesserten Marktinformation;přispívat k zlepšování znalosti trhu,
Beitrag der europäischen Forschung zu internationalen WeltraumpartnerschaftenUmožnit evropský výzkum na podporu mezinárodních partnerství ve výzkumu vesmíru
hoher Beitrag zur Risikominderungvysoký příspěvek ke snížení rizik
Solarer Beitrag UND ZusatzwärmepumpeSolární přínos A přídavné tepelné čerpadlo
niedriger Beitrag zur Risikoreduzierungnízký příspěvek ke snížení rizik
Europäische Polizeiakademie — Beitrag zu Titel 3Evropská policejní akademie – Příspěvek pro hlavu 3
Europäischer Mehrwert: Beitrag zu den ProjektbereichenPřidaná hodnota EU: přispění k tématům projektů
Europäische Bankenaufsichtsbehörde — Beitrag zu Titel 3Evropský orgán pro bankovnictví – Příspěvek pro hlavu 3
angemessener Beitrag zu den Europäischen Innovationspartnerschaften;řádné přispění k evropským inovačním partnerstvím;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sozialbeitragsociální příspěvek
beitragslose Sozialleistungnepříspěvkové dávky
Erschließungs- und QualitätsbeitragPoplatek za zhodnocení pozemků a poplatek za kvalitu
Verwendung des UnionsbeitragsPoužití příspěvku Unie
Festsetzung des FinanzbeitragsStanovení finančního příspěvku
davon Gemeinschaftsbeitrag (EUR)Z toho příspěvek Společenství (EUR)
Eigenbeitrag und LastenverteilungVlastní příspěvek a sdílení nákladů
Rückerstattung des FinanzbeitragsVrácení finančního příspěvku
Beitrag zu den Aktivitäten im Rahmen des ProgrammsPřispění k činnostem v rámci programu
Beitrag zur Wirtschaft und zur Beschäftigung im EWRPříspěvek k hospodářství a zaměstnanosti EHP
Beitrag zu den Währungsreserven und Rückstellungen der EZBPříspěvek na rezervní fondy a rezervy ECB
Beitrag zu einer umweltverträglichen Verwendung von gefährlichen Chemikalien.přispívat k používání nebezpečných chemických látek způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.
Beitrag zur Beseitigung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten FischereiPřispívat k vyloučení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
Beitrag zur Förderung neuer Dienstleistungen auf dem Gebiet des Kurzstreckenseeverkehrs.přispívat k propagaci nových služeb v oblasti pobřežní plavby.
Beitrag zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen und Bekämpfung des Klimawandels;přispívání k udržitelnému využívání přírodních zdrojů a ke zmírňování změny klimatu,
Begrenzung des Beihilfebetrags und EigenbeitragOmezení výše podpory a vlastní příspěvek
Begrenzung des Beihilfebetrags, signifikanter EigenbeitragOmezení výše podpory, významný vlastní příspěvek
Höchstbetrag EU-Beitrag je MSMaximální příspěvek EU na členský stát
Der Unionsbeitrag wird verwendetPříspěvek Unie se použije na:
Höchstbetrag EU-Beitrag je TestMaximální příspěvek EU na zkoušku
Auszahlung und Verwendung des FinanzbeitragsVyplacení a použití finančního příspěvku
Unionsbeitrag zum mehrjährigen ArbeitsprogrammPříspěvek Unie k víceletému pracovnímu programu
Eigenbeitrag des begünstigten (lastenverteilung)Vlastní příspěvek příjemce (sdílení nákladů)
Transaktionen für Altersvorsorgeeinrichtungen mit BeitragszusageTransakce u příspěvkově definovaných penzijních programů