"Befehlshaber" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Befehlshabervelitel

Beispieltexte mit "Befehlshaber"

Befehlshaber der 3. Divisionvelitel 3. divize
Befehlshaber der 134. Brigadevelitel 134. brigády
Befehlshaber der 106. Brigade, Präsidentengardevelitel 106. brigády, prezidentská stráž
Befehlshaber der militärischen Operationen in Homs.Velitel vojenských operací v Homsu.
Befehlshaber der militärischen Operationen in Idlibvelitel vojenských operací ve městě Idlib
Befehlshaber des 35. Regiments der Sondereinsatzkräftevelitel 35. pluku zvláštních sil
Befehlshaber der internen Truppen und Abgeordneter der Repräsentantenkammer.Velitel vnitřních vojsk, poslanec dolní komory parlamentu.
Verteidigungsminister und militärischer Befehlshaber.Ministr obrany a vojenský velitel.
Unterrichtung durch den Befehlshaber der EU-OperationInformace poskytované velitelem operace EU
Stellvertretender Befehlshaber der Streitkräfte des Taliban-Regimes.náměstek náčelníka generálního štábu za vlády Talibanu.
Der Ausschuss wird durch den Befehlshaber der EU-Operation unterrichtet.Výboru přispěvatelů poskytuje informace velitel operace EU.
Der Befehlshaber der EU-Operation erstattet dem EUMC regelmäßig Bericht.Velitel operace EU pravidelně podává zprávy Vojenskému výboru EU.
Ehemaliger stellvertretender Innenminister und Befehlshaber der internen Truppen.Bývalý náměstek ministra vnitra a velitel vnitřních vojsk.
Der Vorsitzende des EUMC ist erster Ansprechpartner für den Befehlshaber der EU-Operation.Předseda Vojenského výboru EU je hlavní kontaktní osobou pro velitele operace EU.
Generalmajor Philippe Pontiès wird hiermit zum Befehlshaber der EU-Operation EUFOR RCA ernannt.Velitelem operace EU EUFOR RCA je jmenován generálmajor Philippe Pontiès.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Befehlshaber des Sonderregiments des Innenministeriums der Stadt Minsk.Velitel zvláštního pluku ministerstva vnitra v Minské oblasti.
Befehlshaber des russischen Militärbezirks West, aus dem Einheiten auf der Krim stationiert sind.Velitel, ruský Západní vojenský okruh, jehož jednotky jsou rozmístěny na Krymu
Ernennung des Befehlshabers der EU-MissionJmenování velitele mise EU
Ernennung des Befehlshabers der Operation der EUJmenování velitele operace EU
Offizielle Funktion: Assistent des militärischen Befehlshabers der North Regionúřední funkce: Zástupce vojenského velitele severní oblasti
Gründe für die Aufnahme in die Liste: Na'ib Amir (Stellvertretender Befehlshaber).Důvod zařazení na seznam: Na’ib Amir (zástupce velitele).
Die EUFOR RCA sollte entsprechend der Empfehlung des Befehlshabers der EU-Operation eingeleitet werden.Na doporučení velitele operace EU by EUFOR RCA měla být zahájena.
Oberst, Befehlshaber einer Sonderbrigade der Truppen des Innenministeriums in Urutschje, einem Vorort von Minsk.Plukovník, velitel zvláštní brigády vnitřní stráže v minském předměstí Uručje.
Als Taliban-Befehlshaber ist Abdul Manan Nyazi an der Einschleusung von Selbstmordattentätern nach Afghanistan beteiligt.Abdul Manan Nyazi je velitelem Talibanu zapojeným do přepravy sebevražedných bombových atentátníků do Afghánistánu.