"Bankgebühr" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Bankgebührbankovní poplatek

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

sämtliche Finanzkosten, einschließlich Bankgebühren.všech poplatků za finanční služby, včetně bankovních poplatků,
Jeder Mitgliedstaat trägt die Bankgebühren, die im Zusammenhang mit der Zahlung seiner eigenen Beiträge anfallen.Každý členský stát hradí bankovní poplatky spojené s platbami jeho vlastních příspěvků.
Dementsprechend wurden Berichtigungen für Unterschiede bei den Transport-, Versicherungs-, Neben- und Verpackungskosten sowie Bankgebühren vorgenommen.Odpovídajícím způsobem byly provedeny úpravy zohledňující náklady na dopravu, pojištění, vedlejší náklady, náklady spojené s balením a bankovní poplatky.