"Bankenaufsicht" auf Tschechisch


Bankenaufsichtbankovní dohled


Beispieltexte mit "Bankenaufsicht"

Integration von Stresstests in die reguläre externe Bankenaufsicht undzačlenění zátěžových testů do pravidelného vnějšího bankovního dohledu a
Viele Zentralbanken der Mitgliedstaaten sind bereits für die Bankenaufsicht zuständig.Bankovním dohledem jsou již v mnoha členských státech pověřeny centrální banky.
Die Bankenaufsicht mache keine Auflagen zur Preispolitik für einzelne Produkte, sondern überwache die allgemeine Liquiditätslage einer Bank.Regulační rámec namísto uložení povinností týkajících se cenové politiky v závislosti na jednotlivých produktech spíše dohlíží na celkovou situaci banky, pokud jde o likviditu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Europäische Bankenaufsichtsbehörde — Beitrag zu Titel 3Evropský orgán pro bankovnictví – Příspěvek pro hlavu 3
Vertreter der EZB bei der Europäischen BankenaufsichtsbehördeZástupci ECB u Evropského orgánu pro bankovnictví
Europäische Bankenaufsichtsbehörde — Beitrag zu den Titeln 1 und 2Evropský orgán pro bankovnictví – Příspěvek pro hlavu 1 a 2
Einbeziehung von Stresstests in die regelmäßige externe Bankenaufsicht;začlenění zátěžových testů do pravidelného vnějšího bankovního dohledu;