"Büffeln" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Büffelnšprtání

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Pasteurisiert, ultrahocherhitzt oder sterilisiert (von Kühen, einschl. Büffeln, Schafen, Ziegen)pasterované, UHT nebo sterilizované (skotu včetně buvolů, ovcí, koz)
von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6 m2 oder wenigerUsně z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře jednoho kusu nepřesahující 28 čtverečních stop (2,6 m2)
Nicht pasteurisiertes Kolostrum und nicht pasteurisierte Milch zur pharmazeutischen Verwendung (von Kühen, einschl. Büffeln, Schafen, Ziegen)nepasterované mlezivo a mléko pro farmaceutické účely (skotu včetně buvolů, ovcí, koz)