"Autobahn" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Autobahndálnice

Beispieltexte mit "Autobahn"

als Autobahn besonders gekennzeichnet ist.je označena speciální značkou coby dálnice.
Des Weiteren schränke die Nähe zur Autobahn die Erschließungsmöglichkeiten des Grundstücks erheblich ein.Blízkost dálnice mimoto značně omezuje možnost rozvoje nemovitosti.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Datenautobahninformační dálnice
Eisenbahn, Hafen, Meeresautobahnenželeznice, přístav, mořské dálnice
Seeverkehrsinfrastruktur und meeresautobahnenNámořní dopravní infrastruktura a mořské dálnice
Modernisierung, Hafenanbindungen, Meeresautobahnenmodernizace, propojení přístavů, mořské dálnice
Hafenanbindungen, Meeresautobahnen(einschließlich Eisbrecher-Kapazitäten)propojení přístavů, mořská dálnice (včetně služeb pro rozbíjení ledu)
Bau von Autobahnen, Straßen und Wegen,výstavba dálnic, silnic, ulic, jiných cest pro vozidla a pěší,
bei Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung von Meeresautobahnen;opatření na podporu rozvoje mořských dálnic;
Studien und Arbeiten in Bezug auf Hafenkapazität, Meeresautobahnen und Anbindungenstudie a práce týkající se kapacity přístavů, mořských dálnic a propojení
Erneuerung oder Ausbau anderer Straßen (Autobahn, nationale, regionale oder lokale Straßen)Ostatní rekonstruované nebo modernizované silnice (dálnice, vnitrostátní, regionální či místní silnice)
Erleichterung des Seeverkehrs und Förderung von Meeresautobahnverbindungen mit Drittländern.usnadňovat námořní dopravu a podporovat mořské dálnice se třetími zeměmi.
Seehäfen des Verkehrskernnetzes, Meeresautobahnen und Flughäfen, sichere und geschützte InfrastrukturenNámořní přístavy, mořské dálnice a letiště hlavní sítě, bezpečná a chráněná infrastruktura
Hafenanbindungen, (weitere) Entwicklung multimodaler Plattformen und ihrer Anbindungen, Eisbrecher-Kapazitäten, Meeresautobahnenpropojení přístavů, (další) rozvoj multimodálních platforem a jejich propojení, kapacita pro rozbíjení ledu, mořské dálnice