"Auswahl" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Auswahlvolba

Beispieltexte mit "Auswahl"

Auswahl der VorhabenVýběr operací
Auswahl der ZahlstellenverwalterVýběr správců zálohových účtů
Auswahl obere oder untere HüllkurveVýběr horní nebo dolní obalové křivky
Auswahl der teilnehmenden FinanzmittlerVýběr zúčastněných finančních zprostředkovatelů
Auswahl Bestand zum ungeplanten AuslagernVýběr zásob k neplánovanému vyskladnění
Auswahl der Teilnehmer und AuftragsvergabeVýběr účastníků a zadání zakázek
Auswahl manuelle/ automatische NullstellungVýběr ručního / automatického vynulování
Auswahl der passenden KäuferrisikokategorieVýběr odpovídající kategorie rizika kupujícího
Auswahl der zwischengeschalteten FinanzeinrichtungenVýběr finančních zprostředkovatelů
Klassifizierung bei der AuswahlKlasifikace při výběru
Folgende Funktionen stehen zur AuswahlVybírat přitom můžete z těchto funkcí
Unterabschnitt 1: Qualifizierung und qualitative AuswahlPododdíl 1: Kvalifikace a výběr na základě kvalifikace
Studiendesign: wichtigste Elemente des Studiendesigns und Begründung ihrer AuswahlKoncepce studie: klíčové prvky koncepce a odůvodnění této volby.
Verzeichnis der im Vorjahr an den Jurys beteiligten Sachverständigen und Beschreibung des Verfahrens für ihre Auswahl.seznamu odborníků v hodnotících komisích za uplynulý rok spolu s uvedením postupu, jakým byli vybráni.
Eingabevariable für Auswahl des FlagsVstupní proměnná pro výběr příznaku
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer;kritéria pro výběr účastníků,
Die Auswahl von Einsatzorten gilt nur fürPoužívání provozních míst se vztahuje pouze na:
Die Auswahl erfolgt anhand dieser Rangfolge.Výběr je učiněn na základě tohoto pořadí.
Druckspeicher Auswahl Einspanner/ ZweistemplerTlakový akumulátor - výběr jednoduchého/dvojitého upínače
Bodencharakterisierung mit unbeeinflusster Auswahl der Untersuchungsstelle.Průzkum půdy s výběrem zkoumané lokality neovlivněným konkrétním účelem.
Qualifizierung und Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer sowie Zuschlagserteilung;kvalifikací a výběrem hospodářských subjektů a zadáním zakázek;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Auswahllistevýběrový seznam
Handfunktionsauswahlvýběr ručních funkcí
Programmauswahlvýběr programu
Produktauswahlvýběr produktu
Auswahlverfahrenkonkurz do státní správy
Auswahl- und GewährungskriterienKritéria pro výběr a udělení
Auswahlmöglichkeiten im Info-Menümožnosti v rámci Informační nabídky, ze kterých lze vybírat:
Auswahlkriterien für BetriebskostenzuschüsseKritéria výběru u grantů na provozní náklady
Energieverbrauch und VerfahrensauswahlSpotřeba energie a volba procesu
Allgemeines Auswahlverfahren (EU)výběrové řízení (EU)
Personalauswahl und -qualifikationvýběr a kvalifikace personálu
Auswahlliste öffnen oder schließenOtevření nebo zavření výběrového seznamu
Auswahl von Flugplätzen — FlugzeugeVýběr letišť – letouny
Auswahl und Bezeichnung des DatenkanalsVolba a určení datového kanálu
Auswahlmenü für die Block-AuswertefensterVýběrová nabídka pro okna Vyhodnocení bloku
Auswahl des Testmodus, Sinus- oder ZittermodusVýběr testovacího režimu, sinusový režim nebo režim jitteru (chvění)
Auswahlmenü für die Durchlauf-AuswertefensterVýběrová nabídka pro okna Vyhodnocení průběhu
Auswahlmenü für absoluten/relativen AuswertefensterbezugVýběrová nabídka pro absolutní/relativní vztah okna Vyhodnocení
Gewogener Durchschnitt der StichprobenauswahlVážený průměr vzorku
Förder- und Zuschlagskriterien sowie ProjektauswahlKritéria způsobilosti a přidělení a výběr projektů
Technische Methodik für das Verfahren der ProjektauswahlOdborná metodika pro postup výběru projektů
Programmauswahl am Touch PanelVýběr programu na dotykovém panelu
zur Funktionsauswahl am Displayslouží k výběru funkcí na displeji
Zur Funktionsauswahl am Display.Slouží k výběru funkcí na displeji.
Handfunktionsauswahl für den LiftVýběr ručních funkcí zvedacího zařízení
Danach erscheint ein Auswahldialog.Objeví se výběrový dialog.
Kanalauswahl für die DiagrammanzeigeVýběr kanálu pro diagramové zobrazení
Falsche Eingabe bei Meßgrößenauswahl!Chybný výběr měřené veličiny!