"Auslieferung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Auslieferungvydání
Auslieferungextradice

Beispieltexte mit "Auslieferung"

Löschung von Ausschreibungen nach Übergabe oder AuslieferungVýmaz záznamů po předání nebo vydání
Austausch von Zusatzinformationen über eine Übergabe oder AuslieferungVýměna doplňujících informací o předání nebo vydání
Die Auslieferung des waveline 20 erfolgt ohne Taster.Dodávka produktu waveline 20 neobsahuje snímač.
Essen auf Rädern, 55521200-0 Auslieferung von Mahlzeiten]Provozování pojízdných jídelen, 55521200-0 Dodávka jídel].
Bei Auslieferung der Montagelinie wird der Schraubendreher durch das Hilfswerkzeug ersetzt.Pro účely expedice montážní linky se šroubovák nahrazuje odpovídající pomůckou.
Nach der Auslieferung der Geräte sind die Codierschalter abgeglichen und dürfen vom Anwender nicht verstellt werden.Tyto kódovací spínače se před expedicí přístroje kalibrují, uživatel tedy nesmí měnit jejich nastavení.
Die Maschine ist bei Auslieferung auf die Verarbeitung einer Faltschachtelgröße und das dafür bestimmte Produkt eingestellt.Stroj je při dodání nastaven na zpracování skládaných krabic určité velikosti a na určený produkt.
logistische Dienstleistungen (Dienstleistungen, bei denen die materielle Auslieferung und/oder Lagerung mit anderen nicht postalischen Aufgaben kombiniert wird).logistické služby (služby spojující fyzické doručení nebo uskladnění s jinými nepoštovními funkcemi).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bei Maschinenauslieferung sind folgende Benutzer hinterlegtPři dodávce stroje jsou uloženi následující uživatelé
Bei einer Ausschreibung, der ausschließlich ein Auslieferungsersuchen zugrunde liegtPři vkládání záznamu pouze na základě žádosti o vydání
Aufgrund ihrer Bauweise muss die Anlage im Auslieferungszustand nicht auf dem Boden gesondert befestigt werden.Z důvodu konstrukce nemusí být zařízení ve stavu při dodávce zvlášť upevňováno k podlaze.
Der Auftraggeber erklärt mit Unterzeichnung das die oben genannte Anlage so wie zum Zeitpunkt der Vorabnahme (untere Berücksichtigung der getroffenen Absprachen) der zur Auslieferung/Anlieferung freigegeben wurde.Zadavatel svým podpisem prohlašuje, že schválil vydodání/dodání výše uvedeného zařízení ve stavu, ve kterém bylo v okamžiku předběžné přejímky (včetně případně dohodnutých ujednání).