"Aufruf" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufrufvýzva

Beispieltexte mit "Aufruf"

Aufruf Vorbereitungvyvolání přípravy
Aufruf einer unbekannten Funktionvyvolána neznámá funkce
Aufruf eines unbekannten Unterprogrammesvyvolán neznámý podprogram
Aufruf der Hilfefunktion zum aktuellen DialogOtevření funkce nápovědy k aktuálnímu dialogu
Aufruf der Online-Hilfe zur angezeigten StörungOtevření online nápovědy k zobrazené poruše
Aufruf des ersten Datensatzes (nur im Anzeigemodus)Otevření první datové věty (jen v zobrazovacím režimu)
Aufruf des letzten Datensatzes (nur im Anzeigemodus)Otevření poslední datové věty (jen v zobrazovacím režimu)
Aufruf des nächsten Datensatzes (nur im Anzeigemodus)Otevření následující datové věty (jen v zobrazovacím režimu)
Nur nötig bei direktem Aufruf des EditorsJe potřeba jen při bezprostředním vyvolání editoru
Der Aufruf zum Wettbewerb kann wie folgt erfolgen:Výzva k účasti v soutěži může být provedena jedním z následujících způsobů:
Ein Parameter beim Aufruf des Konverters ist ungültigPři vyvolání konvertoru je určitý parametr neplatný
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum WettbewerbJednací řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži
einen Hinweis auf den veröffentlichten Aufruf zum Wettbewerb;odkaz na uveřejněnou výzvu k účasti v soutěži;
Artikel 47: Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum WettbewerbČlánek 47: Jednací řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži
Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherigen Aufruf zum WettbewerbPoužití jednacího řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aufruf des vorhergehenden Datensatzes (nur im Anzeigemodus)Otevření předchozí datové věty (jen v zobrazovacím režimu)
Aufruf des Subdialogs passwd, um das bestehende Passwort des markierten Benutzers zu ändern HinweisVyvolání podřazeného dialogu passwd za účelem změny stávajícího hesla označeného uživatele Upozornění
Aufruf des Dialogs Passwort ändern zur Zuweisung eines neuen Kennworts für den betreffenden BenutzerOtevření dialogu Změna hesla k přidělení nového hesla tomuto uživateli
Aufruf des Hilfetextes für eine markierte Störung (Die Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn die benachbarte Liste mehr als eine Störung umfasst und eine dieser Störungen markiert ist.)Otevření textu nápovědy pro označenou poruchu. (Grafické tlačítko je aktivní jen tehdy, když sousední seznam obsahuje nejméně jednu poruchu a když je některá z těchto poruch označena.)
ungüliger Mode eines Meßroutinenaufrufsneplatný režim vyvolání měřicí rutiny
Im Menü Bearbeiten den Typdateneditor aufrufenV menu Bearbeiten (Upravit) si otevřete Typdateneditor (Editor typových dat)
Mit Cursertasten Funktion „Umrüsten“ aufrufenKurzorovými klávesami vyvolejte funkci "Přeseřízení"
Die Umrüstschritte aufrufen, abarbeiten und quittieren.Vyvolejte jednotlivé kroky v rámci přestrojení, absolvujte je a odkvitujte.
Nach dem Aufruf des Menüpunktes erscheint ein Property-Sheet.Po vyvolání resp. otevření tohoto řádku menu se objeví tabulkový list s přehledem vlastností.
einen Hinweis auf jegliche veröffentlichten Aufrufe zum Wettbewerb;odkaz na jakoukoli uveřejněnou výzvu k účasti v soutěži;
Beim erstmaligen Aufruf der Darstellung wird eine Volldarstellung angezeigt.Při prvním otevření zobrazení se objeví úplné znázornění.