"Aufnahme" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufnahmezáznam
Aufnahmenahrávka

Beispieltexte mit "Aufnahme"

Aufnahme einsetzenvsaďte držák
Aufnahme entnehmenodeberte držák
Aufnahme Pleul kl. AugeUchycení ojnice men. Oko
Aufnahme nach vorne ziehen.Násadku vysuňte směrem dopředu.
Aufnahme Pleuel kleines Augeuchycení ojnice men. oko
Aufnahme in den Haushaltsplanzačlenění do rozpočtu
Aufnahme neuer geografischer AngabenDoplňování nových zeměpisných označení
Aufnahme von Mitgliedern und BeobachternPřijímání členů a pozorovatelů
Aufnahme des Eingabegerätes und verschiedener Bedienelemente.Snímek vstupního zařízení a různých ovládacích prvků.
Mit Stift die Nuss auf der AufnahmeKolíčkem pak pastorek na nástavci
Befristung der Aufnahme 30. Juni 2013.Doba trvání zařazení: do 30. června 2013.
Schrauberbits aus der Aufnahme entnehmen.Z násadek stáhněte šroubovací nástavce.
Schraubernuss aus der Aufnahme entnehmen.Z nástavce stáhněte pastorek šroubováku.
Die Zumesseinheit in Aufnahme Flansch einsetzen.Měřicí jednotku zasaďte do otvoru v přírubě.
Ermächtigung zur Aufnahme förmlicher VerhandlungenPovolení k zahájení formálních jednání
Typspezifische Schraubernuss auf die Aufnahme setzen.Na nástavec nasaďte pastorek šroubováku vhodný pro zvolený typ.
Typspezifische Schrauberbits in die Aufnahme einsetzen.Na násadky nasaďte šroubovací nástavce vhodné pro zvolený typ.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aufnahmefehlerchyba v záznamu
Aufnahmenuložení
Aufnahmezeitdoba záznamu
Befettkopfaufnahmehlavička mazací jednotky
FlanschaufnahmeZákladová deska příruby
AUFNAHME- UND WIEDERAUFNAHMEVERFAHRENŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘEVZETÍ A PŘIJETÍ ZPĚT
Staubaufnahme – TeppichSchopnost odstraňování prachu na koberci
Staubaufnahme – HartbödenSchopnost odstraňování prachu na tvrdé podlaze
Erwerb von SatellitenaufnahmenZískávání družicových snímků
Stellen eines WiederaufnahmegesuchsVyhotovení žádostí o přijetí zpět
Leistungsaufnahme im BereitschaftszustandSpotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
Aufnahmefehler: Sensorsignal auuser ToleranzChyba: signál senzoru mimo toleranci
Aufnahme von Kyoto-Einheiten in PersonenkontenDržení kjótských jednotek na osobních vkladních účtech
Aufnahme von Kyoto-Einheiten in BetreiberkontenDržení kjótských jednotek na účtech hospodářského subjektu
Aufnahmeeinsatz in die Antriebskupplung EinsetzenVsaďte vložku do hnací části spojky
Aufnahme in das Prüfprogramm oder Ausschluss darausZahrnutí do programu přezkoumání a vyloučení z něj
Aufnahme von Änderungen in die nationalen VerzeichnissePromítnutí změn do národních registrů
Aufnahmen, Spanneinrichtungen, Anschläge, DistanzstückeUložení, upínací zařízení, dorazy, rozpěrky
Teilnahme an der BeweisaufnahmeÚčast na provádění důkazů
Das Verfahren der Unfallaufnahmepostup v případě záznamu úrazů,
Der Lichtwellenleiter sitzt nicht richtig in der FaseraufnahmeSvětlovod není správně usazen v objímce světlovodu
Stempel für Wellendichtring, Beölungskopf und FlanschaufnahmeVtlačovač těsnicího kroužku hřídele, mazací hlavička a základová deska příruby
Weitere Initiativen zur verantwortungsvollen Kreditvergabe und -aufnahmeDalší iniciativy týkající se odpovědného poskytování a přijímání úvěrů
Staubaufnahme - Teppich (dpuc)Schopnost odstraňování prachu na koberci (dpuc)
Flanschaufnahme nach oben entnehmen.Základovou desku příruby vyjměte směrem nahoru.
Flanschaufnahme nach vorne entnehmen.Základovou desku příruby sejměte tahem směrem dopředu.
Doppelklick auf das LastaufnahmemittelDvojité poklepání na přepravní prostředek
Flanschaufnahme nach oben herausnehmen.Základovou desku příruby vytáhněte směrem nahoru.
Flanschaufnahme gegen Herabfallen sichern.Základovou desku příruby podepřete, aby nespadla.
Absicherung entsprechend der Stromaufnahme.Pojistka v závislosti na příkonu.