"Aufkleber" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufklebernálepka

Beispieltexte mit "Aufkleber"

Die Aufkleber werden zur Dekoration verwendet.Nálepky se používají jako dekorace.
nach Möglichkeit UV-fluoreszierende Planchetten (für Aufkleber obligatorisch),doporučují se UV fluorescenční planšety (u štítků jsou povinné),
Diese Angaben können auf einem Aufkleber vermerkt sein, der auf dem Etikett angebracht ist.Tyto údaje mohou být uvedeny na nálepce připevněné na návěsce.
Es ist möglich, den Aufkleber später wieder zu entfernen und auf einer anderen Oberfläche anzubringen.Nálepku je možné později přesunout na jiný povrch.
Jeder Aufkleber ist mit einem selbstklebenden Klebeband versehen und kann auf einer beliebigen Oberfläche befestigt werden.Každá nálepka je opatřena samolepicím proužkem a lze ji připevnit na zvolený povrch.
Ist die Personaldatenseite als Aufkleber gestaltet, kann bei dem hierfür verwendeten Papier auf das Wasserzeichen verzichtet werden.Pokud má stránka s biografickými údaji podobu štítku, může být od vodoznaku na papíru použitém pro tuto stránku upuštěno.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Verwendung von Reagenzfarben auf Pass- oder Reisedokumentpapierseiten und Aufklebern,na papírové stránky cestovního pasu nebo cestovního dokladu a na štítky se musí používat reaktivní barvy,
Im letzten Fall werden die ISOFIX-Aufkleber entfernt und der Fahrzeugkäufer entsprechend informiert.V případě, že se kotevní úchyty stanou nepoužitelnými, je třeba odstranit štítky ISOFIX a informovat o tom náležitě nabyvatele vozidla.
Prüfung der Vollständigkeit und Lesbarkeit von Sicherheitsaufklebern/-schildern, die an der Anlage angebracht sindKontrola kompletnosti a čitelnosti bezpečnostních nálepek a popisek umístěných na zařízení
Auf Grund falscher Barcode-Aufkleber haben zwei Ladeeinheiten die Nummer 1. Die erste Ladeeinheit befindet sich in einem Fach.Kvůli chybným nálepkám s čárovým kódem mají dvě nakládací jednotky číslo 1. První z těchto nakládacích jednotek se nachází v určitém umístění.