"Aufgaben und Befugnisse des Exekutivdirektors" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufgaben und Befugnisse des ExekutivdirektorsFunkce a pravomoci výkonného ředitele

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Diese Durchführungsbestimmungen betreffen insbesondere die Aufgaben, Pflichten und Befugnisse des behördlichen Datenschutzbeauftragten.Tato prováděcí pravidla se týkají zejména úkolů, povinností a pravomocí inspektora ochrany údajů.