"Aufgaben der nationalen TAF/TAP-Anlaufstelle" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufgaben der nationalen TAF/TAP-AnlaufstelleÚkoly, jež má vykonávat národní kontaktní místo pro TAF/TAP

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Aufgaben der nationalen Anlaufstellen sind in Anhang VI beschrieben.“Úloha národních kontaktních míst je popsána v příloze VI.“
Die Zuständigkeiten und Aufgaben der nationalen Referenzlaboratorien für Salmonellen sind im Anhang II festgelegt.Pravomoci a úkoly národních referenčních laboratoří pro salmonelu jsou uvedeny v příloze II.