"Aufforstung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufforstungzalesňování

Beispieltexte mit "Aufforstung"

Aufforstung und Anlage von WäldernZalesňování a zakládání lesů
die Aufforstung und die Anlage von Wäldern;zalesňování a zakládání lesů;
Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe a Aufforstung und Anlage von WäldernČl. 21 odst. 1 písm. a) Zalesňování a zakládání lesů
Code 900 umfasst die Beihilfe für die Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen;Kód 900 uvádí podporu poskytnutou na zalesňování zemědělské půdy.
Definition und Mindestumweltanforderungen an die Aufforstung und die Anlage von Wäldern;vymezení minimálních environmentálních požadavků na zalesňování a zakládání lesů;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aufforstungsflächen gemäß Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iiZalesněné plochy uvedené v čl. 32 odst. 2 písm. b) bodu ii)
Aufforstungsflächen gemäß Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii der vorliegenden Verordnung;zalesněné plochy uvedené v čl. 32 odst. 2 písm. b) bodu ii) tohoto nařízení;