"Aufforderung zum Tätigwerden" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufforderung zum TätigwerdenŽádost o přijetí opatření

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Diese Aufforderung umfasst zumindest folgende Angaben:Tato výzva musí obsahovat alespoň následující údaje:
Die Aufforderung zur Angebotsabgabe, zu Verhandlungen oder zum wettbewerblichen Dialog enthält mindestens Folgendes:Výzva k podávání nabídek, k jednání nebo k účasti na dialogu musí alespoň:
Ich übermittle die folgende Angaben zum Antrag auf Tätigwerden.K původní žádosti o přijetí opatření uvádím tyto údaje.