"Aufforderung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufforderungvýzva

Beispieltexte mit "Aufforderung"

Aufforderung NIO-Tastervýzva - tlačítko NEOK
Aufforderung zum TätigwerdenŽádost o přijetí opatření
Aufforderung zu gemeinsamer SchadenbesichtigungVýzvou ke společné prohlídce poškození
Aufforderung an das Transaktionsregister, den Verstoß zu beenden;požaduje, aby registr obchodních údajů porušování povinnosti ukončil;
Aufforderung an die Bieter, ihre elektronischen Kataloge an die Anforderungen des Einzelauftrags anzupassen und erneut einzureichen odervyzvou uchazeče, aby znovu podali své elektronické katalogy upravené podle požadavků příslušné veřejné zakázky;
Aufforderung an die Bieter, ihre elektronischen Kataloge an die Anforderungen des betreffenden Auftrags anzupassen und erneut einzureichen odervyzvou uchazeče, aby znovu podali své elektronické katalogy upravené podle požadavků příslušné zakázky, nebo
Wert des Zählers für die starke AufforderungHodnota počitadla pro důrazné upozornění
Wert des Zählers für die schwache AufforderungHodnota počitadla pro mírné upozornění
Bei Aufforderung Matte einlegenNa výzvu vložte podložku
Bei Aufforderung Deckel schlissenNa výzvu zavřete kryt
Verfahren nach Aufforderung zur InteressenbekundungŘízení s výzvou k projevení zájmu
Bei Aufforderung Deckel antippen (Start Zeitmessung)Na výzvu klikněte na kryt (start měření času)
Diese Aufforderung umfasst zumindest folgende Angaben:Tato výzva musí obsahovat alespoň následující údaje:
die Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zu Verhandlungen;výzvu k podávání nabídek nebo k vyjednávání;
durch Telefax mit Aufforderung zur Bestätigung des Eingangs,faxem s žádostí o potvrzení příjmu;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aufforderungen zur Einreichung von VorschlägenVýzvy k předkládání návrhů
Artikel 54: Aufforderungen an die BewerberČlánek 54: Výzvy určené zájemcům
Artikel 74: Aufforderungen an die BewerberČlánek 74: Výzvy určené zájemcům
Der Dialog zur Eingabeaufforderung erscheint nicht.Neobjeví se žádný dialog vyzývající uživatele k zásahu.
Inhalt der Aufforderungen zur Einreichung von VorschlägenObsah výzev k podávání návrhů
Ausnahmen von den Aufforderungen zur Einreichung von VorschlägenVýjimky z výzev k podávání návrhů
Die Triggeraufforderung für die nicht angeschlossene Strecke unterbleibt.Systém nebude požadovat spuštění měření v nepřipojeném úseku.
Aktivierungs- und Deaktivierungsmechanismen des Aufforderungssystems für das BedienpersonalMechanismus aktivace a deaktivace systému upozornění provozovatele