"Aufbesserung der Löhne" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufbesserung der Löhnenavýšení mezd

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Lockerung der Struktur der Löhne im öffentlichen Dienst.Provádět mzdové uvolnění v platové struktuře veřejné služby.
deren Löhne bei der nationalen Rentenversicherung für Seefahrer erfasst sind oder getrennt ausgewiesen werden.jejich mzdy jsou hlášeny vnitrostátnímu systému důchodového pojištění pro námořníky nebo jsou samostatně zdokumentované.
Eine starre Begrenzung der Löhne nach unten ist an und für sich ein häufig beobachtetes Phänomen.Rigidita mezd směrem dolů je sama o sobě běžný jev.
Eine Anhebung der Mindestlöhne findet im Programmzeitraum nur statt, wenn sie durch Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklungen gerechtfertigt ist;Minimální mzda bude v době trvání programu navýšena pouze tehdy, pokud to bude možné zdůvodnit ekonomickým vývojem a vývojem na trhu práce.