"Aufbau von IT-Kapazitäten:" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufbau von IT-Kapazitäten:budování kapacit v oblasti informačních technologií:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aufbau- Ansicht von untenKonstrukce – pohled zdola
Festigkeit des Aufbaus von KraftomnibussenPevnost nástavby velkých osobních vozidel
Aufbau der institutionellen Kapazität von Mikrokreditanbietenden;zvyšovat institucionální způsobilost poskytovatelů mikroúvěrů;
Format und Aufbau von Produktions- und VermarktungsplänenÚprava a členění plánů produkce a uvádění produktů na trh
Spezifische Durchführungsbestimmungen für den Aufbau von IT-KapazitätenZvláštní prováděcí ustanovení o budování kapacit v oblasti informačních technologií
All dies ermöglicht einen schnellen Aufbau von Lagerbeständen.Proto je možné rychle vytvořit zásoby.
Aufbau der zukünftigen Entwicklungsbank unter Einbeziehung von DMAStruktura budoucí rozvojové banky zahrnující společnost DMA
Aufbau von Kapazitäten in der Zollverwaltung und unterstützende Maßnahmen;akce zaměřené na budování kapacit celní správy a podpůrné akce;
Erhebung des Bedarfs zur Verbesserung des Aufbaus von IKT-Kapazitäten.posouzení potřeb zvýšit budování kapacit v oblasti IKT.