"Aufbau des Prüfstandes" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aufbau des Prüfstandeskonstrukce zkušebního zařízení

Beispieltexte mit "Aufbau des Prüfstandes"

Aufbau des Prüfstandes (Bedienseite)Konstrukce zkušebního zařízení (obslužná strana)
Bauteilen während des Transports, Aufbau bzw. Abbau des Prüfstandeskomponenty během přepravy a montáže resp. demontáže zkušební stolice

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aufbau des KernnetzesRozvoj hlavní sítě
Aufbau des Geodatenthemas ‚Bodenbedeckung‘Struktura tématu prostorových dat Land Cover
Aufbau des Geodatenthemas ‚Bodennutzung‘Struktura tématu prostorových dat Využití území
Aufbau des Geodatenthemas ‚Energiequellen‘Struktura tématu prostorových dat Energetické zdroje
Aufbau des Geodatenthemas ‚Gebäude‘Struktura tématu prostorových dat Budovy
Aufbau des Geodatenthemas ‚Geologie‘Struktura tématu prostorových dat Geologie
Aufbau des Geodatenthemas ‚Höhenlage‘Struktura tématu prostorových dat Nadmořská výška
Aufbau des Systems und GrundprinzipienArchitektura systému a základní zásady
Sicherheitseinrichtungen des Prüfstandesbezpečnostní zařízení zkušebního zařízení
Schallschutzkabine des Prüfstandes öffnenOtevřete zvukově izolovanou kabinu zkušební stolice
Schwerpunkt des Prüfstandes beachten!Dejte pozor na polohu těžiště zkušební stolice!
Hinweise zum Abbau des PrüfstandesPokyny k demontáži zkušební stolice
Das Betreiben des Prüfstandes ist unzulässigZkušební stolici není dovoleno provozovat
Der Betreiber des Prüfstandes ist verpflichtetProvozovatel zkušební stolice je povinen
Externe Tastatur zum Bedienen des Prüfstandes.Externí klávesnice na obsluhu zkušebního zařízení.
Nicht im Schwenkbereich des Prüfstandes aufhaltenNezdržujte se v prostoru možných výkyvů zkušební stolice