"Auf freiwilliger Basis zu übermittelnde Daten für die Bezugsjahre vor 2012." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Auf freiwilliger Basis zu übermittelnde Daten für die Bezugsjahre vor 2012.Předávání údajů za referenční vykazované roky před rokem 2012 je dobrovolné.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Auf freiwilliger Basis zu übermittelnde Daten für die Bezugsjahre vor 2000.Předávání údajů za referenční vykazované roky před rokem 2000 je dobrovolné.