"Auf dem Display erscheint" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Auf dem Display erscheintNa displeji se objeví

Beispieltexte mit "Auf dem Display erscheint"

Erkennt die Steuerung einen Fehler, so wird das Geraet in die Betriebsart Stop geschaltet und auf dem Display erscheint die entsprechende Fehlermeldung im Klartext sowie die Fehlernummer (s. Kap. 5.5).Jestliže řídicí systém rozpozná nějakou chybu, přepne přístroj do provozního režimu Stop, načež se na displeji zobrazí odpovídající chybové hlášení v textové podobě a číslo chyby (viz kapitola 5.5).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Diese Meldung bleibt auf dem Display bis die Funktion wieder abgewählt wurde.¨Toto hlášení zůstane zobrazeno na displeji až do příštího zrušení volby dané funkce.
Damit ist es möglich die Sensorsignale auf dem Display darzustellen und den Fehler zu lokalisieren.Takto si lze zobrazit signály jednotlivých snímačů na displeji a lokalizovat zjištěnou chybu.
Wenn Sie auf dem Taster “Produktauswahl” drücken, erscheint dieses Bild auf dem Bedienpult.Stisknutím tlačítka “Výběr produktu” se na ovládacím pultu objeví tato obrazovka.