"Auf Land treffende langwellige Störung in einem großen Gewässer." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Auf Land treffende langwellige Störung in einem großen Gewässer.Obrovská vlna narušující velký vodní útvar a zaplavující přilehlé části pevniny.