"Attraktivität des Unionsmarktes" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Attraktivität des UnionsmarktesAtraktivita trhu Unie

Beispieltexte mit "Attraktivität des Unionsmarktes"

Attraktivität des Unionsmarktes, geltende Maßnahmen in anderen Drittländern und KapazitätsreservenPřitažlivost trhu Unie, stávající opatření v dalších třetích zemích a nevyužitá kapacita

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Das Euratom-Programm sollte dazu beitragen, die Attraktivität des Berufs des Wissenschaftlers in der Union zu erhöhen.Program Euratomu by měl přispívat k přitažlivosti výzkumných profesí v Unii.
Horizont 2020 sollte dazu beitragen, die Attraktivität des Berufs des Forschers in der Europäischen Union zu erhöhen.Program Horizont 2020 by měl přispívat k přitažlivosti povolání výzkumného pracovníka v Unii.
Bestimmung des relevanten UnionsmarktesUrčení příslušného trhu Unie