"Atlantik" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

AtlantikAtlantik

Beispieltexte mit "Atlantik"

Atlantik östlich von 45° W und MittelmeerAtlantský oceán, východně od 45° z. d., a Středozemní moře
Gebiet Atlantik östlich von 45° W und MittelmeerOblast Atlantský oceán východně od 45° z. d. a Středozemní moře
über ein Fangverbot für Blauen Marlin im Atlantik für Schiffe unter der Flagge Spanienskterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Besondere Bedingung: Bis zu 2,39 % dieser Menge dürfen im Atlantik südlich von 5° N gefangen werden (SWO/*AS05N).Zvláštní podmínka: až 2,39 % této hodnoty může být odloveno v Atlantském oceánu, jižně od 5 s. š. (SWO/*AS05N).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Atlantikküste (zwischen 6 und 12 Seemeilen)Pobřeží Atlantského oceánu (6 až 12 námořních mil)
Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steil-Küsten mit VegetationVegetací porostlé útesy na pobřeží Atlantského oceánu a Baltského moře
Organisation für die Fischerei im NordwestatlantikSeverozápadní atlantická rybářská organizace
Kabeljau, Raue Scharbe, Rotbarsch, Schwarzer Heilbutt, Nordatlantik—Grenadier, GarnelenTreska obecná, platýs drsný, okouníci, platýs černý, hlavoun severní, garnát obecný
Der Ostatlantik, das Mittelmeer und das Nördliche Adriatische Meer werden nachfolgend als „die betroffenen Gebiete“ bezeichnet.Na východní Atlantik, Středozemní moře, severní oblast Jaderského moře se dále odkazuje jako na „dotčené oblasti“.
Höchstanzahl Angelfischereifahrzeuge und Schleppleinenfischer der Union, die im Ostatlantik Roten Thun zwischen 8 kg/75 cm und 30 kg/115 cm aktiv befischen dürfenMaximální počet plavidel s návnadou a plavidel s vlečnými šňůrami Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku