"Astat" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Astatastat

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Tastaturbelegungobsazení klávesnice
PC Tastaturklávesnice PC
Schnittstelle zur Tastatur gestörtporucha rozhraní ke klávesnici
Ausgang abgeschaltet über TastaturVýstup odpojen pomocí klávesnice
Remote Mode (Tastaturbedienung gesperrt)Režim dálkového ovládání (ovládání z klávesnice zablokované)
Externe Tastatur zum Bedienen des Prüfstandes.Externí klávesnice na obsluhu zkušebního zařízení.
Funktionen wie bei einer gebräuchlichen TastaturJejí funkce je stejná jako u běžné počítačové klávesnice
Status statistischer Daten (StatisticalDataStatusValue)Stav statistických údajů (StatisticalDataStatusValue)
Laptops (einschließlich CPU, Maus, Bildschirm und Tastatur)Laptopy (včetně CPU, myši, monitoru a klávesnice)