"Assistent" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Assistentasistent

Beispieltexte mit "Assistent"

Sekretariatsassistent, technischer Assistent, informationstechnischer Assistentarchivář; pomocný technik; pomocný pracovník IT
Offizielle Funktion: Assistent des Einsatzleiters der Nationalgardeúřední funkce: Zástupce velitele operací národní gardy
Ein Assistent darf das Inspektorenteam zu Ausbildungszwecken begleiten.“Inspektora při inspekci může doprovázet asistent, avšak pouze jako praktikant.“.
Offizielle Funktion: Assistent des militärischen Befehlshabers der North Regionúřední funkce: Zástupce vojenského velitele severní oblasti

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anton Hess (Assistent der technischen Leitung)Anton Hess (Asistent techického vedení)
Öffnen des Dialogs Job-Assistent für das LastaufnahmemittelOtevření dialogu "Asistent úkolů" k přepravnímu prostředku
Bestimmungen für die Beschäftigung akkreditierter parlamentarischer Assistenten (APA)Pravidla zaměstnávání akreditovaných parlamentních asistentů
Persönlicher Assistent, Verwaltungsamtsrat, technischer Amtsrat, informationstechnischer Amtsratosobní asistent; vedoucí administrativní pracovník; vedoucí technický pracovník; vedoucí pracovník IT