"Ass" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Asseso

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fasspumpesudové čerpadlo
Betriebsdatenerfassungpořizování provozních dat
Fassungobjímka, znění
Klassetřída
Laserklassentřídy laseru
assoziiertes Landpřidružená země
Assoziationsrat (EU)Rada přidružení (EU)
Assoziationsabkommen (EU)dohoda o přidružení (EU)
europäischer Reisepassevropský cestovní pas
Kühlwasser Einzapnutí chlad. vody
Drucknopf loslassentlačítko uvolněte
Fußtaster loslassenpedál uvolněte.
Fördermasse umschaltenpřepín. dopr. množství
Anschluss Wasserversorgungpřípojka zásobování vodou
Assoziation karibischer StaatenAsociace karibských států
Warteroutine starten BASSspuštění vyčkávací rutiny BASS
Verkauf mit Preisnachlassprodej se slevou
bitte Passwort eingebenzadejte heslo
Wasserdampfdruck (kPa) …Tlak vodních par (kPa) …
Binnenwasserstraße / beendetVnitrozemské vodní cesty / dokončené
Binnenwasserstraße / geplantVnitrozemské vodní cesty / plánované
Binnenwasserstraße / auszubauenVnitrozemské vodní cesty / určené k modernizaci
Assoziationsrollen des Datentyps ClassificationPřidružené role datového typu Classification
Assoziationsrollen des Datentyps CommodityMeasurePřidružené role datového typu CommodityMeasure
Assoziationsabkommen zwischen der Union und DrittstaatenDohody o přidružení mezi Unií a třetími zeměmi
Assoziationsrollen des Datentyps BiomarkerThematicMetadataPřidružené role datového typu BiomarkerThematicMetadata
Assoziationsrollen der Geo-Objektart AbstractExposedElementPřidružené role prostorového objektu typu AbstractExposedElement
ASAC Stands for Axis‘ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural CertificationASAC Stands for Axis‘ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification
Assoziation, die in der WRB-Klassifikation angibt, dass ein Bodenprofil einen anderen entwickelten, älteren Boden überdeckt.Přidružení indikující, zda půdní profil v klasifikaci WRB zahrnuje i jinou vyvinutou, starší půdu.
Das ACC3 hat sicherzustellen, dassDopravce ACC3 zajistí s ohledem na:
Jedes SIRENE-Büro sorgt dafür, dassKaždá centrála SIRENE zajistí, aby:
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dassČlenské státy zajistí, aby:
Der Kommandant hat sicherzustellen, dassVelitel letadla zajistí, aby:
der zuständigen Behörde nachzuweisen, dassprokázat příslušnému úřadu, že:
Der Betreiber muss weiter sicherstellen, dassProvozovatel se musí dále ujistit o těchto bodech
Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dassProvozovatel se musí hlavně ujistit, že
Masse des Ersatzteils: …Hmotnost náhradní části: …
Kabelrinne / Kabeltrasse BxHKabelový žlábek / Kabelová trasa šxv
Laserpointer Laser - WasserwaageLaserová ukazovátka – laserová vodováha
Benutzername und Passwort eingebenzadejte uživatelské jméno a heslo
Ihr Passwort wurde zurückgesetzt.Vaše heslo bylo nastaveno znovu.
Wassertemperaturfühler — Typ: …Čidlo teploty vody – typ: …
Störungen umgehend beseitigen lassen!Poruchy nechejte neprodleně odstranit!