"Asphaltmastix und andere bituminöse Mastix (Position 2715)." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Asphaltmastix und andere bituminöse Mastix (Position 2715).asfaltové tmely nebo jiné živičné (bitumenové) tmely (číslo 2715).