"Asbest" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Asbestazbest

Beispieltexte mit "Asbest"

Asbest der Position 2524, Asbestwaren und andere Waren der Position 6812 oder 6813;osinek (azbest) čísla 2524, nebo výrobky z osinku nebo jiné výrobky čísel 6812 nebo 6813;
Schuhe und Kopfbedeckungen aus Stoffen aller Art, ausgenommen aus Asbest.obuv a pokrývky hlavy z jakéhokoliv materiálu, jiného než osinku (azbestu).
Waren aus Asbest (Position 6812);výrobky z osinku (azbestu) (číslo 6812);
Das Produkt sollte keinen Asbest enthaltenProdukt by neměl obsahovat azbest
Kopfbedeckungen aus Asbest (Position 6812);pokrývky hlavy z osinku (azbestu) (číslo 6812) nebo
Asbestabfall und Bauteile, die Asbest enthalten,azbestových odpadů a součástí obsahující azbest,
bearbeitete Fasern; Mischungen auf der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage von Asbest und MagnesiumcarbonatZpracovaná vlákna; směsi na bázi osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého
bearbeitete Asbestfasern; Mischungen auf der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage von Asbest und MagnesiumcarbonatZpracovaná osinková (azbestová) vlákna; směsi na bázi osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého
Waren aus Cellulosezement oder dergleichen, keinen Asbest enthaltend (ohne Wellplatten, andere Platten, Tafeln, Fliesen, Ziegel und dergleichen)Výrobky buničitocementové nebo z podobných směsí vláken neobsahující azbest (kromě vlnitých desek a ostatních desek, tabulí, dlaždic a podobných výrobků)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Auf allen Schiffen ist der Neueinbau asbesthaltiger Materialien verboten.Nová instalace materiálů obsahujících azbest je na všech lodích zakázána.
Sägemaschinen zum Bearbeiten von Steinen, keramischen Waren, Beton, Asbestzement oder ähnlichen mineralischen Stoffen oder zum Kaltbearbeiten von GlasStrojní pily na opracování kamene, keramiky, betonu, osinkocementu nebo podobných nerostných materiálů nebo stroje na opracovávání skla za studena
Bericht des Berufungsgremiums, Europäische Gemeinschaften — Maßnahmen betreffend Asbest und asbesthaltige Produkte, WT/DS135/AB/R, angenommen am 5. April 2001.Zpráva odvolacího orgánu, Evropská společenství – Opatření týkající se azbestu a výrobků obsahujících azbest, WT/DS135/AB/R, přijatá dne 5. dubna 2001.